Barns delaktighet och utforskande; del 8

Tre personer i ett kontor.

Del åtta av BDU-podden handlar om det pågående arbetet på förskolor i Malmö som leder till att barns röster blir synliga och därmed möjliggör att barnen sätter spår och gör skillnad i stadens utformning.

Dagens gäst är Camilla Jonasson som haft förmånen att som forskare följa processerna på tre förskolor i samband med deras arbete inför MKB:s bomässa som ägde rum i februari på Triangelns köpcentrum.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från PodBean. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Bomässan är ett samarbete mellan MKB, Pedagogisk Inspiration och Grundskolefotboll mot rasismer. Närmare 1 500 barn från 60 förskolor och grundskolor har under hösten 2021 arbetat med att svara på hur de tror att framtidens boende kommer se ut. Arbetet har resulterat i modeller, intervjuer, filmer, fotografier, teckningar och andra uttryckssätt som alltså ställdes ut på MKB:s bomässa.

Lyssna på tidigare avsnitt av podden här:

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7

Förskolebarnens olika arbeten utgjorde också en del av årets InnoCarnival, IC, som ägde rum på ELEDA-stadium i april. En del av utbudet på IC utgjordes av ett seminarium där bland annat förskolornas arbeten presenterades och belystes både av pedagoger och forskaren i pedagogik, Camilla Jonason. Seminariet spelades in och går att ta del av här på Pedagog Malmös hemsida:

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

I podden får Camilla fritt beskriva sina erfarenheter och slutsatser av förskolebarnens och pedagogernas arbeten. Hon berättar bland annat att det tycktes vara viktigt för barnen att skapa trygga hem i framtiden. Tryggheten kunde skapas av omgivande giftbuskar, T-rex-dinosaurier eller tonåringar! Hon berättar vidare att det konkreta arbetet med en mångfald av material gjorde att barnen släppte loss i sitt skapande och pratande om framtida hem och boendemiljöer. Med andra ord fick estetikens kraft ett ansikte. Hon berättar vidare att för en del förskolegrupper blev arbetet inför mässan bara början på ett pågående arbete med framtida boenden. Bland annat tycktes barnen ha tagit intryck av andra barns idéer och modeller när de ville arbeta vidare med sina egna modeller.

Så Camillas slutsats är bland annat att när barn bjuds in till att arbeta med ”riktiga” frågor och utmaningar så sker ett intensivt arbete och lärande.

Samtalet avslutas med att de tre samtalsdeltagarna ser fram mot att Camilla och andra forskare får följa barns arbete när de är med och påverkar utformningen av vår stad. Ett arbete som är tänkt att inspireras och göras möjligt i den nya stadsateljén på Friisgatan 14 i Malmö. Men mer om det i kommande poddar!