Bedömning i rymden

Text skriven i häfte.

Text på tavla.

I förra veckan var det dags för ett bedömningstillfälle i rymden-temat.

Pedagog vid tavla.

För att alla skulle vara så väl förberedda som möjligt plockade vi fram vår gemensamma text om hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. Katharina högläste texten…

Elever sitter i ring på golvet.

… sedan läste vi alla tillsammans.

Självbedömningsblankett på tavla.

Självbedömningsblankett på tavla.

Sedan visade Anna matrisen som bedömningen utgick ifrån och förklarade hur den fungerade.

Kvinnor rör sig runt varandra.

Belma, Katharina och Anna visade sedan hur en redovisning kunde se ut. Vi visade rörelserna och berättade hur man kunde säga.

Elever rör sig runt varandra.

Sedan var det dags att träna.

”Jag är solen. Jag är stilla.”

”Jag är jorden. Jag snurrar runt solen och mig själv. Det tar ett år för mig att snurra ett varv runt solen och ett dygn för att snurra ett varv runt mig själv. Den sida som är vänd mot solen har dag och den andra sidan har natt.”

”Jag är månen. Jag snurrar runt jorden. Ett varv tar en månad. Jag har hela tiden samma sida vänd mot jorden.”

Elever står vid tavla.

När vi hade tränat var det dags att redovisa för gruppen. Vi tittade på matrisen igen och satte sedan igång. Redovisningarna gick jättebra! Tack vare noggranna förberedelser fick alla barn uppleva känslan av att lyckas.

Pedagoger sitter vid bord.Anteckningar till omdömena.
Elev fyller i självbedömning.

När alla barn redovisat fick var och en tänka över på vilket sätt han/hon hade redovisat. Med hjälp av frågor, med bara lite stöd eller helt på egen hand.

Elev fyller i självbedömning.

Inte alldeles enkelt.

Ifyllda självbedömningsblanketter.

Självbedömning är svårt och vi har inte tränat mycket på det. Det kommer att bli mycket mer framöver både av det och av kamratbedömning. Vi samlade in barnens matriser och satte ett kryss och skrev en kommentar, vi också. Nästa dag pratade vi med varje barn om deras och vår bedömning. Ett första steg…

Text skriven i häfte.

På eftermiddagen var det dags att redovisa sina kunskaper skriftligt. Vi förberedde genom att tillsammans hjälpas åt att formulera perfekta redogörelser på de olika himlakropparnas rörelser. Fröken skrev på tavlan. Detta för att varje elev skulle veta hur slutprodukten skulle se ut. Vi läste igenom och suddade sedan på tavlan.

Elev skriver i häfte.

Sedan var det bara till att sätta igång.

Elev skriver i häfte. Elev skriver i häfte.

Text skriven i häfte.

Text skriven i häfte. Text skriven i häfte.

Härliga redogörelser.

Text skriven i häfte.

Det märks att vi har tränat.

Text skriven i häfte.

Alla elever har i detta arbete givits chans att visa sina kunskaper muntligt, skriftligt och med hjälp av drama/rörelse. För någon är det lättare att visa tankarna i skrift. En annan talar kanske hellre. Vi har alla lärt oss massor, både vuxna och barn.

I slutspurten av rymden-temat närmar vi oss nu fas 4 i Cirkelmodellen för skrivande av faktatexter. Håll utkik efter det här på Rosenknoppar.

Text: Anna Duncanson

Bild: Katharina Olofsson och Anna Duncanson