Besök med Apelgårdselever på Malmö Högskola

Tre kvinnor framför projicerad presentation.

Onsdagen den 4 mars var det dags för det antagligen sista besöket på Malmö Högskola inom projektet I5 (Inspiration Fem), där våra elever i årskurs 9 än en gång fick besöka någon del av Malmö Högskola.

Vissa av eleverna har varit med i detta projekt sedan årskurs fem och de elever som tillkommit i klasserna sedan dess har fått komma in i det efter hand. Förra gången var i november 2014 när några av eleverna var på Odontologiska fakulteten, men den här gången hade vi med oss alla våra nior.

Eftermiddagen på Gäddan handlade om mänskliga rättigheter och tre duktiga studenter berättade vilka de mänskliga rättigheterna är, visade filmer och hade workshops med våra elever om bland annat papperslösa flyktingar.

Avslutningsvis berättade de om sina respektive studier, som på olika sätt lett fram till de avancerade studier de håller på med nu. Den ena studenten var svenska och hade arbetat på Röda Korset i New York, den andra var från Norge, men studerade sedan länge i Malmö och den tredje var från Estland, men studerade i Malmö och pratade engelska med oss. Spännande och förhoppningsvis inspirerande för våra elever!

Stort tack till Linda och Teresa för alla trevliga och välorganiserade besök inom projektet!