Bilder som stöd

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Om du vill arbeta med bilder för språkutveckling finns flera bra, gratis webbplatser att hämta från. Här är några:

Lexin
Arasaac
Edupics