Bokklubb får elever att komma till skolan på sin sovmorgon.

Två bokhögar.

Det är måndag morgon på Slottsstadens skola och vanligtvis är det inga elever här kl. 8.15. Eleverna har nämligen sovmorgon på måndagar, eftersom lärarna har arbetslagsträff då. Men tidigt denna morgon kommer det ändå sju elever till skolbiblioteket.

Frivilligt väljer de bort sin sovmorgon. Vad är knepet och vad är det som lockat några högstadieelever till skolbiblioteket på en sovmorgon? undrar kanske någon. Svaret kommer kanske som en överraskning, men det är faktiskt böcker och möjligheten att prata med andra som läst samma boktitel som en själv. God frukost kan också vara en bidragande faktor.

Denna termin har bokklubben läst två titlar och dessutom träffats två måndagmorgnar. En tredje bok och träff är planerad, som också blir den sista för detta läsår. Vi träffas, äter frukost, dricker te och diskuterar boken vi alla läst. De flesta i gruppen är storläsare och detta visar sig i samtalen då eleverna ofta jämför innehållet i den lästa boken med andra böckers innehåll. De pratar om bokens karaktärer och gör kopplingar till andra böcker där de mött liknande karaktärer.

Varför bokklubb?

Som skolbibliotekarie funderar jag mycket på hur jag kan stötta elever som har svårt med sin läsning och kanske heller inte riktigt kommit igång. Att hjälpa elever att bli läsvilliga och få dem att tycka om att läsa är för mig en viktig och utmanande uppgift. Men lika viktigt är det att stimulera de som har ett stort intresse för böcker och läser mycket. Jag möter dem ofta i skolbiblioteket och märker att de har ett behov av att dela med sig av sina läsupplevelser och få ta del av mina och andras. Min förhoppning är att de i en sådan här läsgemenskap får intressanta boksamtal och att de kan prata fritt om det lästa utan att deras svar, tolkningar och reflektioner blir underlag för bedömning och betyg.

Inför träffarna läser jag självklart boken vi ska prata om, men jag planerar och förbereder inte mer än fikat. Jag vill att elevernas frågor, tankar och reflektioner ska styra innehållet i samtalen. Elever som tycker om böcker och läser mycket bör uppmärksammas, uppmuntras och synas. Ganska många ser läsning i skolan som ett tvång och ett skolarbete som måste göras. Denna bokklubb visar att böcker och läsning i skolan inte behöver vara det. Det kans också vara så kul, lustfyllt och mysigt att sju elever väljer att komma till skolan på sin sovmorgon. Dessa elever är enligt mig stora läsförebilder som med sitt intresse för litteratur kan inspirera andra till att börja läsa eller läsa mer.

Vilka böcker har vi läst?

De böcker vi läst är Shoo len av Douglas Foley och Neil Gaimans Oceanen vid vägens slut. Tack vare inköpsstöd från Kulturrådet som jag fått ta del av via en ansökan från Pedagogisk Inspiration som blev beviljad kunde jag köpa flera exemplar av dessa två titlar.

Nästa bok vi ska läsa är Fallen ängel av Becca Fitzpatrick och bokklubben ska träffas i början på juni för att prata om den. Det skulle vara roligt om andra Malmö-elever/bibliotekarier också vill läsa denna titel och sedan komma till Slottsstadedens skola för att fika och bokprata med oss!

Text: Nevin Semovski