Den digitala kompetensen

Lärare med dator, skapad av Open AI Dall-E
Den digitala kompetensen inom lärarkåren är viktig. (Bild genererad av undertecknad genom Open AI:s Dall-E)
Digital kompetens, hur kul är det egentligen? Eller rättare sagt är frågan kanske om vi verkligen behöver prata så mycket om det? Jag tror att vi måste prata om den digitala kompetensen och jag tror att vi måste göra det i flera olika forum.

Under pandemin fick vi alla möjlighet att kasta oss i den digitala poolen på den djupa delen. Somliga hade varit där innan många gånger, andra hade knappt varit där alls och vissa var till och med rädda för just den delen av poolen. Men vi tvingades att lösa de situationer vi hade framför oss och jag törs säga att vi som lärarkår gjorde det med den äran. Vi ska klappa oss på axeln både en och fem gånger när vi tänker tillbaka hur vi fick en i princip omöjlig situation i knät med orden “lös den!”. 

Hjälp från ovan

Förslagen från ministern var förstås flera. Kanske kunde man vara utomhus? Kanske kunde man anordna en lovskola? Yrkesutbildningarna kunde kanske jobba hemma och filma sina framsteg i elcentralen hemma hos pappa?
Förslagen från ministern var kanske inte så hjälpsamma, så vår kår slog våra kloka huvuden ihop och löste problemen på ett förtjänstfullt sätt så gott de kunde lösas.

Nästa steg

Nu är vi redo för nästa steg. Vi har fått en krisutbildning i hur man hanterar kriser, men hur förhåller vi oss egentligen till den digitala kompetensen i våra skolor? Hur förhåller vi oss inom förvaltningarna till digital kompetens och hur ser vi egentligen på den?

Att ha digital kompetens i skolan innebär att man ska kunna använda sig av de digitala verktyg och den digitala infrastrukturen som arbetsplatsen kräver. Därför är det viktigt att det finns en tydlig arena på vilken man agerar och inte att man samlar alla möjliga digitala verktyg i någon typ av kvantitetsjakt utan en tanke på den övergripande planen. Ett väldigt bra verktyg kan av olika anledningar visa sig inte platsa i den övergripande planen gällande användning av digitala verktyg och det ska få vara ok.

Det är också viktigt att den digitala kompetensen innefattar att användaren av de digitala verktygen har en viss förståelse för hur digitaliseringen kan påverka individen. Både den som jobbar med verktygen och den som genom någon typ av koppling berörs av den.
Det kritiska förhållningssättet är a och o även inom detta område. Som pedagoger är vi duktiga på det men när det gäller it-verktyg är det viktigt att förståelsen är så pass stor att användaren har ett kritiskt förhållningssätt till verktygen.

En Pandoras ask

Jag tror att vi behöver prata om digital kompetens och jag tror att det är ganska bråttom. I denna Pandoras ask ligger monetära värden som kan vara riktigt stora om de inte är hanterade på rätt sätt och om det inte finns en övergripande tanke. I samma ask hittar vi också säkerhetsaspekten av att hantera dessa verktyg samt de data vi har att förfoga över. Något som mer än någonsin är relevant i våra dagar.