Den som äger språket har makten

S:t Petri skola har man kommit igång med MaApps. Många i personalen använder redan IKT-verktyg i sin undervisning. Det finns därför en god grund att bygga vidare på.

I veckan träffade vi utvecklingsgruppen på S:t Petri för ett andra möte i projektet Skiftnyckelen. Syftet med mötet var att ta avstamp i nuläget och arbeta vidare med att fördjupa de mål som gruppen formulerade vid förra mötet. Målen med deltagandet i Skiftnyckelen. Syftet var även att diskutera kollegialt lärande samt att identifiera elevernas behov. Som stöd för diskussionen användes artikeln Lärares professionella lärande och utveckling. Utgångspunkten var följande frågor:

Presentationsbild: Helene Timperley
  • Vad skulle behövas för att ni ska starta här? (i den blå rutan)
  • Vad behöver ni i er organisation?

  • Hur synliggör ni elevernas behov?

  • Hur formulerar ni elevernas behov?

  • Hur tar ni reda på hur elevernas behov ser ut?

Stora, svåra och viktiga frågor tyckte alla samstämmigt. Det krävs tid, samarbete och samsyn. Det måste finnas tydliga målformuleringar och utvärderingar med fokus på elevers behov och lärande. All fortbildning för personalen på skolan måste ha sin utgångspunkt i elevernas lärande. Hela tiden måste man ställa sig frågan om fortbildningen förbättrar elevernas lärande och i så fall på vilket sätt. Vikten av forskning och beprövade metoder/erfarenheter poängteras.

Foto: Karin Ahlstedt. Presentationsbild: Helene Timperley

För att synliggöra elevers behov måste man arbeta med såväl elevdemokrati som språkutveckling. Den som äger språket har makten. Det gäller att vara lyhörd inför eleverna. Alla elever tycker inte alltid samma sak. Det kan dock ibland verka så, eftersom de mest vältaliga eleverna är bra på att presentera sina åsikter. Eleverna är medvetna om att alla inte kan göra sig hörda i helklassammanhang. IKT-verktyg kan kanske möjliggöra att andra och i bästa fall att fler kan komma till tals. Till exempel kan man filma och sedan dela sina samtal och diskussioner. Kollegialt lärande och en aktiv delningskultur är viktigt för såväl lärare som elever.

 Text: Karin Ahlstedt