“Det skulle vara bra om eleven hade ett individuellt schema”

Bildstöd över schema.

Vad menas egentligen med att en elev behöver ett individuellt schema? Och vad behöver man tänka på när man ska utforma ett? Dagens inlägg handlar just om detta. 

Gemensamt för elever som behöver individuella scheman är att de ofta behöver hjälp med att planera, organisera, strukturera och förtydliga sin skoldag. I samband med kartläggningar och utredningar kan det ofta pratas om att man kanske borde testa med att den aktuella eleven får ett individuellt schema. Att skapa ett individuellt schema kan vara lätt men det kan också vara svårt om man är osäker på hur man ska gå till väga. Behovet ligger till grund för hur schemat ska utformas och det är då viktigt att man är överens om vad schemat ska förtydliga och bidra med. 

 

Tankekarta över olika behov.

Naturligtvis kan man kombinera flera behov i ett och samma schema, det viktigaste är att behoven står i centrum. Att utvärdera schemat är viktigt, fungerar det som vi har tänkt eller behöver vi förändra något?

Det finns flera olika program och sidor som har mallar för scheman, t.ex. Widgit online och Leva med ADHD. Att använda word, power point, google dokument och liknande program fungerar också fint om man vill skapa egna mallar.

Bildstöd som beskriver dagens schema.

Bildstöd som beskriver dagens schema.
Olika scheman skapade utifrån att tydliggöra 1) uppgifter under lektion, 2) lektionsstruktur, 3) tidsuppfattning respektive 4) omfattning av pauser under lektioner. Individuella scheman skiljer sig åt då de är precis vad de låter som- individuella.

Elevfall: Eleven X kan inte klockan och har ett behov av att få tiden förtydligad, med syfte att få förståelse för hur lång varje lektion är. Ett individuellt schema är sällan den enda hjälpen för detta, men en del av hjälpen (time timer kan till exempel användas). Eleven behöver också hjälp med att få en översikt över vilka lektionerna hen har under dagen. Ett schema som har fyllt en funktion gällande detta är schema nummer tre ovan.