”Det var en otrolig kick att få komma ut och se hur skolor från andra länder jobbar”

Illustration med astronaut och en penna med mantel.

Patrik Rosenkvist åkte tillsammans med en annan pedagog från Söderkullaskolan på projektets första jobbskuggning en vecka i oktober 2017. De åkte till en stad i norra Finland som heter Oulu och till en skola som heter Haukipudas. Patrik beskriver skolan som en stor skola med nästan 1000 elever. Skolan var i princip nybyggd med enormt påkostad utrustning och med både grundsärskola  och grundskola.

Vad var målen med din jobbskuggning (bortsett från de som är uppsatta av projektet)?

  • Dels var det att allmänt se hur de jobbade med skolan i Finland, dels hur använde de IKT och dels hur ser den finska slöjdundervisningen ut.

 

Interagerade ni på något sätt med din egen klass när du var på din jobbskuggning? I så fall hur och hur upplevde din klass det?

  • Vi gjorde Google Hangout när vi var där med Ayas klass och jag gjorde Google Hangout med Paulas klass och min klass när jag kom hem. Jag tyckte det var givande då eleverna verkligen tyckte det var roligt att kommunicera med elever från ett annat land.

 

Berätta om dina mest positiva upplevelser/vad du såg/vad ni pratade om?

  • Jag tyckte att det var intressant att se hur stor respekt de finländska lärarna hade.
  • Jag tyckte det var otroligt häftigt att se de enorma resurser de hade inom slöjden och att den var väldigt digitaliserad. Lasermaskiner, formvakummaskiner, CNS-fräsar, 3-D skrivare o.s.v. Det var också mycket sång på lektionerna.
  • De hade läshund som eleverna kunde läsa inför för elever som hade svårt att läsa inför andra.
  • Det positiva bemötandet.
  • Det var en otrolig kick att få komma ut och se hur skolor från andra länder jobbar.

 

Vad är de viktigaste lärdomarna du tar med dig därifrån?

  • Det öppnar upp sinnet och sätter igång tankeprocesser. Dels att jag funderar kring hur kan vi med mindre resurser kan använda oss av samma tekniker som i skolan i Finland. Jag tycker t.ex.  att grundskolorna i Malmö stad borde samarbeta med Stapelbäddens makerspace. Fantastiska resurser som vi borde använda oss mer av. Jag har också fått inspiration till att göra eTwinningprojekt med andra skolor från sex olika länder i Europa. Vilket känns väldigt givande för både mig och mina elever.

 

På vilket sätt kommer ni att ha fortsatt kontakt efter detta?

  • Svårt att säga exakt i dagsläget. Jag och Paula har haft viss kontakt och utbyte och jag kan tänka mig att jag kan ha det igen med min klass i SO.

 

Vad kan du dela med dig av till andra som du tror att de kan ha nytta av? Särskilt då vad gäller IKT-användning, IKT-pedagogik, IKT-metoder och hur man kan arbeta internationellt både på hemmaplan och i större internationella projekt.

  • När det gäller IKT-användningen tycker jag att vi ligger väldigt bra till på Strandskolan där jag jobbar och jag tycker att vi är bra på att dela med oss kollegor emellan. Vad jag tycker hade varit bra är att kunna dra nytta av ett gemensamt makerspace för att spara resurser och där kunnat ha utbildning för exempelvis den programmering som krävs för de olika maskinerna. När det gäller IKT-pedagogiken så tycker jag att skolan i Finlands koncept med både digitalbok och en fysisk bok samtidigt på lektionerna var bra.

Stort tack till dig, Patrik för att du delade med dig så öppet av dina erfarenheter, jag ser fram emot att höra mer om hur det har gått längre fram!