Digitala bibliotekslektioner med skolbiblioteket

Uppslag bok med en svärm av bokstäver omkring.

Då det stod klart att våra högstadieelever skulle inleda vårterminen med distansstudier började jag ganska snart fundera på hur vi skulle kunna hålla bibliotekslektionerna digitalt. Jag tittade på vad vi gjort föregående termin och kände att det här med poesi var något att arbeta vidare med.

Jag har skapat ett Classroom (Bibliotek Digitalt) där jag lägger in olika uppgifter. Tanken är att det ska fungera som ett skafferi. Lärare som jag samarbetar med är inbjudna i bibliotekets Classroom och tillsammans bestämmer vi vilken uppgift vi ska arbeta med. I dagsläget finns det poesi- och källkritikuppgifter som jag tycker fungerar bra vid distansstudier. Dessa är anpassade till en lektion på 60 minuter. Lektionerna hålls i Google Meet. En digital miljö eleverna börjar bli vana vid.

Hittills har årskurs åtta och nio haft digitala bibliotekslektioner och skapat poesi utifrån Edith Södergrans dikt “Jag”. Temat i dikten är ensamhet och meningen med livet. Uppgiften var inte att skriva något eget, utan ordna om stroferna till en egen dikt och motivera varför man valde att inleda som man gjort. För att få aktivitet och dynamik i den digitala lektionen följde läraren och jag eleverna under hela skapandeprocessen. Att använda Meet som ett digitalt klassrum fungerar väldigt bra, då verktyget möjliggör muntlig och skriftlig kommunikation. Skärmdelningsfunktionen ger också bra möjligheter att interagera med eleverna.

Lektionen genomfördes på följande sätt: Genomgång av uppgiften och högläsning av dikten. Eventuella frågor, muntligt eller skriftligt i chatten. Därefter 20 minuter att skapa egen dikt. Avslutningsvis fick elever som ville läsa upp sin dikt, samtidigt som den skärmdelades av mig, så att alla kunde läsa med.

Kvinna i glasögon framför bokhylla.
Jana Nylén, skolbibliotekarie.

Av reaktionerna att döma uppskattades uppgiften av både lärare och elever. För egen del bidrog distansstudierna till att visa/framhäva att skolbiblioteket är en integrerad del av undervisningen, oavsett om det är i fysisk eller digital form. En förutsättning för att kunna hålla digitala bibliotekslektioner är att det finns ett väl fungerande samarbete med lärare. Sen kan det nog också vara bra att våga gå utanför sin comfortzone, både för läraren och skolbibliotekarien. Att se tekniken och digitala miljöer som en möjlighet och en kunskap våra elever kommer att bära med sig.

Poesiuppgiften är hämtad från Litteraturbanken skola, en utmärkt resurs om man vill arbeta med prosa och poesi. Materialet kan behöva modifieras lite och anpassas till respektive årskurs.

//Jana Nylén skolbibliotekarie på Lindeborgsskolan