När digitala verktyg blir ett med utbildningen

Dokumentakamera med kodat material
Då jag är på besök på Svängedammens förskola är en flicka fullt upptagen med att undersöka dokumentkameran som står på ljusbordet. Hon har inte upptäckt att jag kommit in i rummet utan felsöker metodiskt varför kameran inte fungerar.

Hon mumlar och trycker på kamerans knappar och tittar på väggen och sedan ner på ljusbordet. Hon vrider kameran mot sig så att hon kan se själva kameraögat. Hon tittar nära och noga. Ett upprört mummel hörs. Hon försöker igen men inget händer. Jag säger hej och hon vänder sig mot mig och säger hej tillbaka. Jag frågar henne var datorn är. Flickan vänder blicken mot ett tomt bord. Hon rycker på axlarna, suckar och säger: -”ingen dator” och går sedan därifrån.

Flickan är två år gammal och har redan i sin tidiga ålder fått en förståelse för vad dokumentkameran kan göra och att den fungerar tillsammans med datorn och projektorn som visar kamerans bild på väggen.

Få förståelse för den teknik som finns på förskolan

Närbild på ett vildsvin i miniatyr.

Pedagogerna på avdelningen har under en tid arbetat för att ha digitala verktyg tillgängliga i miljöerna på avdelningen. Jag sitter i ett samtal med Ida Thorén som är förskollärare på avdelningen och hon berättar:
Det började med att vi hade en workshop på förskolan i hur digitala verktyg kan användas i utbildningen.  Efter det började vi använda verktygen tillsammans med barnen. Mycket handlar ju om att följa barnens intresse, kopplat till våra styrdokument, och kunna stötta dem i deras utforskande på olika sätt. I början lät vi barnen få undersöka lärplattan tillsammans med oss pedagoger. Vi utforskade under en tid kamerappen genom att låta dem hålla i lärplattan och öva på att klicka för att ta ett foto.

De tyckte det var roligt att vända kameraläget så att de kunde ta selfies. Kameraappen kan användas till olika slags utforskande som till exempel att upptäcka sig själv och andra och fascineras tillsammans utifrån likheter och olikheter. Vi fortsatte med att låta barnen ta bilder på det material som de hittade utomhus och som vi tog in och utforskade med hjälp av ett annat digitalt verktyg, dokumentkameran. Vi pedagoger kunde se att barnen genom deras handlande, mimik och enstaka ord: ”titta, där”, försökte förstå sig på hur dokumentkameran fungerade. De vred och vände på kameran och tittade på väggen där bilden projicerades. Vi hjälpte dem genom att benämna och bekräfta det de såg och gjorde, för att de så småningom skulle få en förståelse för tekniken.

Träna samarbete och språkutveckla genom att lära sig om en app

Ett rum med green screen.
greenscreenrum

Vi har sett att våra barn har kunnat ta till sig instruktioner lättare då de först fått pröva själva och se resultatet. Barnen har fått träna på att vänta i dubbel bemärkelse. Att vänta mellan knapptrycken så att lärplattan hinner ”tänka klart”.  Att träna på att vänta på sin tur  så att alla får möjlighet till att testa sina förmågor. Det får lov att ta tid och det är viktigt att som pedagog utmana barnen med nyfikenhetsfrågor. ”Vad tror du händer om du trycker här, vill du prova?”

Barnen har fått till sig nya begrepp genom att lära sig om en app, både appspecifika men även andra såsom lägesord. När vi använt tekniken green screen har vi tydligt sett detta. Barnen språkar med hela kroppen och repeterar orden efter en. ” uppe på isberget” eller ”fiskarna är bakom dig”. Det är väldigt spännande för barnen att vara i green screenrummet och samtidigt så komplext. Det är fantasins verklighet som visas på skärmen och den fysiska verkligheten i rummet, där vi är tillsammans med tekniken och en grön bakgrund. ” Du är ju där men också här. Vad är sant?”

Vi kan se att de digitala verktygen ger ett gott stöd till att synliggöra barnens tankar och idéer och att de tillsammans med det analoga materialet bidrar till ett fördjupat meningsskapande. Barnen fascineras och växer av sina nya förmågor.
Vi kommer att fortsätta utforska nya tekniker och digitala verktyg tillsammans med analogt material i miljö, projekt och mål.