Drömmarnas Hus – utomhuspedagogik som väcker tankar och kreativitet

Väggmålning med gröna kullar och bäck.

Med tre av FN:s globala mål i fokus startade klass 6A från Sofielundsskolan i Malmö sin innovationsresa på tågperrongen i Örtofta. Eleverna fångades in i fiktionsspelet direkt efter att vi hoppat av tåget, och fick besöka ett fiktivt samhälle år 2030. Under dagen utmanades eleverna och sattes på prov på olika sätt. Något de klarade mycket bra. De tre aktuella målen under dagen var att väcka tankar och funderingar kring hållbara städer och samhällen, jämställdhet samt hållbar konsumtion och produktion. Dagen avslutades med en fördjupande workshop med övningar i kreativitet, samarbete och innovationsprocessens olika delar.

Elever ute i skogen.

Nu ska klassen tillsammans med sina lärare, Tatyana Khegay och Zeinab Dashtbozorg, jobba vidare med ett av de globala målen och i februari träffar Drömmarnas Hus återigen lärarna och elevrepresentanter för utveckling och finslipning av idén som sedan ska tävla mot andra klassers innovationer i InnoCarnival Skåne 2018 final 5 – 6 april på Malmö Live.

Text och bild: Sandra Straumits