DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål)

Vi är en grupp på sju personer, som arbetar med uppdraget att producera digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmål (DUSM). De aktuella ämnena är Matematik, Kemi, Fysik, Biologi, Historia, Samhällskunskap och Religionskunskap.

Uppdraget är initierat av Malmö stads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning. Syftet är att tillgodose elevers och studiehandledares behov av studiematerial som tydliggör ämnesspecifika och centrala nyckelbegrepp på modersmålet.

Vi arbetar med att identifiera dessa centrala begrepp och koncept som kan vara svåra för eleverna att förstå. Målet är att skapa ett digitalt material som ger bättre förutsättningar för studiehandledare att handleda i ämnet på modersmålet.

Det framtagna digitala undervisningsmaterialet kommer att ligga öppet på nätet i “Malmö delar” under Creative Commons. Det kommer att översättas till somaliska, dari och arabiska. Projektet håller på till och med den 31 december 2017.

Text: Fredrik Karlsson