Elefant-jämförelser steg 2

Teckningar av och faktatexter om elefanter.

Dags för nästa steg i arbetet med att göra jämförelser. På fredag ska alla knoppar göra jämförelser mellan asiatisk och afrikans elefant, på egen hand. Innan dess – träna gemensamt och i par.

Steg 2 – arbeta gemensamt.

 

 

Instruktion på tavla.

 

Tydlig information om vad som ska tränas under passet samt vad som förväntas på fredag.

 

Exempel uppritat på tavla.

För att komma in i tänket, ställde vi frågan: Vad är en jämförelse? Ovanstående redogörelse kom från ett av barnen. Vi skrev upp exakt vad barnet sa och kom sedan alla överens om att en jämförelse är när man hittar likheter och skillnader på olika saker.

Tankekartor om elefanter.

I elefant-temat använder vi oss så klart av elefanter när vi ska göra jämförelser. Planscherna vi gjorde i torsdags lyftes fram. Vilka skillnader finns mellan asiatisk och afrikansk elefant?

Barngruppen sitter på golvet.

Samtal i par. Alla får talutrymme.

Teckningar av och faktatexter om elefanter.

Gemensam skrivning utifrån barnens samtal. Bilderna upp – viktigt stöd. Första jämförelsen handlade om elefanternas betar. Vi formulerade tillsammans. Fröken skrev på tavlan…

Elever sitter och jobbar i bänkarna.

…och barnen vid sina arbetsplatser.

Teckningar av och faktatexter om elefanter.

Nästa jämförelse handlade om elefanternas öron. Struktur, struktur och struktur.

Teckningar av och faktatexter om elefanter.

Vi formulerade och skrev tre jämförelser gemensamt.

Teckningar av och faktatexter om elefanter.

Struktur föder struktur.

Teckningar av och faktatexter om elefanter.

Formträning på köpet.

  • Stor bokstav först i varje mening.
  • Mellanrum mellan orden.
  • Punkt i slutet.
  • Gemener

Teckningar av och faktatexter om elefanter.

I det gemensamma arbetet lyckas alla. Det gemensamma arbetet skapar trygghet och struktur. Det gemensamma arbetet ÄR undervisning. Det gemensamma arbetet ger våra barn de bästa förutsättningar att även lyckas på egen hand.

På onsdag är det dags för steg 3 – arbeta i par.

Text och bild: Katharina Olofsson och Anna Duncanson