Elefant-jämförelser steg 3

Bilder på tavla.

Då var vi framme vid steg 3 i arbetet med jämförelser – arbete i par. Pararbetet har föregåtts av gemensamt muntligt och skriftligt arbete.

Instruktion på tavla.

 

Att arbeta i par ska befrukta – inte stjälpa. Ett pararbete ska kännas meningsfullt för båda parter. I detta fallet kan det kännas meningsfullt att med hjälp av egna nyförvärvade kunskaper, kunna befästa dessa genom att stötta en kompis. Det kan även kännas meningsfullt att tillsammans med en kompis försöka påminna varandra om vilka olika jämförelser vi pratat om de senaste dagarna. Att få stöd och hjälp av en kompis kan kännas meningsfullt om jag själv känner mig lite osäker.  Inte minst tränar vi oss själva i att lyssna på andra, ha tålamod och vänta på vår tur.

 

Projicerad fil på en elefant.

Dagens uppstart blev en filmsnutt om elefanter från UR:s ”Vilda djur”.

http://www.ur.se/Produkter/176421-Vilda-djur-Elefant

Barngrupp sitter på golvet.

 

Barnen gillar film. Berättande i kombination med bild ger det extra stöd som krävs på en skola med 100% SvA-elever.

Bild på och text om elefanter.

Efter filmen repeterade vi några skillnader mellan afrikansk och asiatisk elefant. Vi kom överens om att meningarna kunde starta med; ”Den har…”, ett stöd som har stor betydelse då barnen ska producera på egen hand.

Bild på och faktatext om elefanter.

Likadant arbetsblad som i måndags, då vi skrev gemensamt. Barnen ska känna igen sig.

Elever skriver på bärbar dator.

Några barn har behov av att skriva på dator. Givande pararbete.

Elever skriver på bärbar dator.

 

Vi hjälps åt med formuleringarna. Sedan turas vi om att skriva.

Elever skriver faktatext om elefanter.

Om någon glömt hur en bokstav ser ut, hjälps vi åt.

Elever skriver faktatext om elefanter.

Glöm inte punkten!

Elev skriver faktatext om elefanter.

Flitens lampa lös.

Elever skriver i häfte.

Båda parter aktiva – en förutsättning för ett givande pararbete.

Elever skriver i häfte.

Full koncentration.

Elev läser i elefantbok.

Barnen får oftast välja eget jobb då de är färdiga med lektionens arbetsuppgift. Att välja bok och läsa på egen hand, har blivit väldigt populärt den senaste tiden. Att sen få läsa upp för fröken är SÅ kul! Självklart handlar boken om elefanter…

Bild på och faktatext om elefanter.

Resultat av dagens språkpass.

Bild på och faktatext om elefanter.

Det vi tränade under detta 45-minuters pass var förmågan att:

  • jämföra
  • samtala
  • lyssna
  • läsa
  • skriva
  • använda ord och begrepp som hör till temat (t ex betar, snabel, hud, tämja)
  • samarbeta

Bild på och faktatext om elefanter. Bild på och faktatext om elefanter. Bild på och faktatext om elefanter.

Efteråt var det dags för lunch och rast. Fröknarna passade på att njuta av det fina vårvädret.

Tre kvinnor sitter på bänk.

Anna, Katharina och Belma på bänken i solen.

Buskage.

Härliga omgivningar som kanske underskattas?

Rosa blommor i träd.

Alla knoppar känner sig nu förberedda för att skriva jämförelser helt på egen hand. På fredag är det dags! Följ oss gärna för att se hur det går.

Text och bild: Katharina Olofsson