Elefant-jämförelser steg 1

Tecknad elefant och adjektiv om elefanter.

Instruktioner på tavla.

I detta tema är ett av syftena att träna på att göra jämförelser. Vi har tidigare jämfört bananer och äpplen. När vi läste dagens målmoln blev det tydligt att vi fick repetera vad det betyder att jämföra. Vi tog fram två tuschpennor och genast kunde eleverna hitta likheter och skillnader på de två pennorna.

”Den är tjock och den är smal!”

”Den är kort och den är stor.”

”Vad heter det när en penna inte är kort?”

”Lång!!!”

Dessa begrepp är inte självklara. När vi arbetar med jämförelser blir det naturliga tillfällen för träning av ord som tjock, smal, lång, kort och även större, längre och kortare.

Tankekartor om elefanter.

I slutet av nästa vecka ska alla rosenknoppar kunna göra egna jämförelser mellan asiatisk och afrikansk elefant. Idag tränade vi därför gemensamt. Vi valde ut fem skillnader och samtalade i ringen. Bilder uppe och dokumentation på två blädderblocksblad. Det är viktigt att jämföra till exempel öron med öron, betar med betar och rygg med rygg. Det blir ju ingen jämförelse om vi säger: ”Asiatisk elefant har små öron, afrikansk har nedböjd rygg”. Vi måste säga: ”Asiatisk elefant har små öron, afrikansk har stora öron”, ” Asiatisk elefant har rund rygg, afrikansk har nedböjd rygg”. Detta förstod barnen ganska snabbt.

Tankekartor om elefanter.

Dessa planscher kommer att sitta uppe i klassrummet under hela nästa vecka. Då ska vi fortsätta träna, både parvis och enskilt.

Elever samtalar.

Dagens pass skulle avslutas med en liten skrivuppgift om elefanter i allmänhet.

Elever samtalar.

Vad kan vi säga om elefanter?

Barngrupp sitter på golvet.

Småprat i bikupor. Alla kommer till tals.

Ord kopplade till elefanter står i lista.

Barnens tankar lyftes upp…

Ord kopplade till elefanter står i lista.

…och skrevs på tavlan.

 

 

 

Elev jobbar med elefantteckning.

Eget arbete.
Elev jobbar med elefantteckning.

 

Elefanter är…

Elefanter är…

Elefanter är…

Elev jobbar med elefantteckning.

Inga problem efter ordentlig förberedelse.

Elev jobbar med elefantteckning.

Skriva och sedan färglägga elefanten i naturlig färg.

Tecknad elefant och adjektiv om elefanter.

Tecknad elefant och adjektiv om elefanter.

Tecknad elefant och adjektiv om elefanter.

Knopparna levererade.

Tecknad elefant och adjektiv om elefanter.

En hel flock elefanter med olika innehåll, uppsatta på väggen.

Text och bild: Anna Duncanson och Katharina Olofsson