En IT-dag

Till på fredag har barnen i läxa testa en del av de nytillkomna inloggningar de har fått av mig och på fredag efter att vi har bloggat tillsammans och utvärderat veckan i vanlig ordning så kommer vi att ha resten av dagen till att bekanta oss mer med de inloggningarna, skicka mail till varandra i pednet och lära oss att maila dokument. vi ska givetvis också utmana varandra och leka/spela tillsammans. Mer om denna spännande dag längrefram….