En skattkista med ord

Tecknad skattkista.
Elever med språkstörning behöver höra ett ord fler gånger än elever med typisk språkutveckling innan de kan ordet.

De har också svårigheter att använda sig av syntaktiska och morfologiska (grammatiska) ledtrådar för att lista ut betydelse och användning av nya ord.

Därför har jag under hela den här terminen lagt fokus på träning av ordförrådet med ett par elever i åk 3. Inspirationen kommer från ett behandlingsprogram av Motsch & Marks (2014) och heter “Der Wortschatzsammler” på tyska. I Sverige så kan vi kalla det för  “Ordskattsamlaren”.

Ordskattsamlarprogrammet har som uttalade mål att

  1. Ändra hur eleverna reagerar när de stöter på ett ord som de inte kan eller när ett ord fastnar på tungan
  2. Lära eleverna strategier hur de själva kan utöka sitt ordförråd och mobilisera ord mer effektivt.

Jag har valt ut 10 stycken ord som är ämnesövergripande och vanligt förekommande i skolans kursplaner. Först får eleverna göra en självskattning av vilken kunskap de har om respektive ord (se bild i blogginlägget ”Vi jämför likheter och skillnader”). Därefter utforskar vi orden ett efter ett genom att bygga semantiskt djup. Vi diskuterar ordets betydelse, relaterar ordet till andra ord som de redan kan och skapar tillsammans elevvänliga definitioner. Vi skapar även en fonologisk representation av ordet genom att uttala ordet högt och långsamt några gånger. Elever med språkstörning har ofta svårigheter med att lära sig ordens fonologiska/ljudmässiga form, vilket också bidrar till svårigheterna att lära sig nya ord och att mobilisera orden som de har i sitt inre ordförråd.

De 10 orden har under hela terminen utforskats vidare genom en mängd olika spel och lekar. Om eleverna har haft svårt att komma på rätt ord har jag påmint dem om olika strategier, till exempel att beskriva ett närliggande ord eller att ta hjälp av första ljudet i ordet. Ord som eleverna har lyckats få en god förståelse för och som de själva kan använda sig av i ett korrekt sammanhang har samlats i skattkistan.

Idag har jag träffat eleverna för sista gången och när de fick göra en ny självskattning kunde vi se en markant förbättring! Eleverna belönades med ett diplom och en insikt om att det har skett en mycket välförtjänt kunskapsutveckling.

Text: Mia Moberg

Diplom med tecknad pingvin.

Referenser

Motsch, H. J., & Marks, D. K. (2014). Efficacy of the Lexicon Pirate strategy therapy for improving lexical learning in school-age children: A randomized controlled trial. Child Language Teaching and Therapy, 31(2), 237-255.

Motsch HJ, Marks DK, and Ulrich T (2015) Der Wortschatzsammler: Evidenzbasierte Strategietherapie lexikalischer Störungen im Kindesalter [Lexicon Pirate: An evidence-based strategy therapy for treating lexical disorders in childhood]. München: Reinhardt.

Motsch HJ and Ulrich T (2012) Effects of the strategy therapy ‘lexicon pirate’ on lexical deficits in preschool age: A randomized controlled trial. Child Language Teaching and Therapy, 28: 159–75.