En-till-en med iPad – Studiebesök i Kävlinge

Låda full av skrivmaterial.

Det är inte varje dag arbetet tar oss utanför kommungränsen, men ibland ges det möjlighet att åka på studiebesök på annan ort. En härlig vårtisdag nu i mars var vi några från Pedagogisk Inspiration Malmö som tog med oss en delegation från Ribersborgsskolan till Rinnebäcksskolan i Kävlinge. Detta för att titta på hur en helhetslösning utifrån en-till-en med iPad kan se ut på en 1-6 skola. Alla eleverna på Rinnebäcksskolan har idag varsin iPad, men när första steget togs för några år sedan var paddan inte ett lika naturligt inslag i klassrummen.
Elever sitter på golvet med ipad i handen.
Själva studiebesöket var en uppenbarelse i hur ett bra besök kan se ut. Våra ledsagare under dagen var två femteklassare, vilka höll koll på både tid och vart vi skulle ta vägen. När elever får ta ansvar blir skolan något som de med stolthet kan visas upp för andra. Klassrumsbesöken var korta nedslag i olika exempel på hur skolarbetet bedrivs på Rinnebäcksskolan.

IPaden är ett viktigt verktyg, men det styr inte undervisningen utan hjälper den. Allt från apparna Bookcreator och Scratch Jr i matteundervisningen till Educreation i arbetet med skånska öar. Eleverna som vi träffade i klassrummen var duktiga på att förklara vad de gjorde, vilket går i linje med rektor Peter Westergårds tanke att elevers inre drivkraft skapar ett skolarbete som alla kan ta ansvar för.
Innan lunch bjöds vi på fyra TeachMeet-liknande presentationer av fyra av skolans pedagoger. Här berättade specialpedagogen om hur hon arbetar med de verktyg som iPaden erbjuder. Musikläraren förklarade hur det formativa lärandet fick plats i musikundervisningen och engelskläraren redovisade resultatet av att använda Minecraft i skolarbetet. Vi fick även en presentation av en pedagog som visade hur arbetet med elevledda utvecklingssamtal fungerar.

Kvinna håller fram lapp till elever.
På många sätt skulle Rinnebäcksskolans arbetssätt fungera med andra verktyg, men smidigheten som erbjuds när allt får plats i en iPad är orsaken till att skolan har valt att arbeta med just denna lösning. Den inspiration som Ribersborgsskolan nu tar med sig ska bli spännande att följa under våren och hösten. Det resultat som rektor Westergård nu ser på Rinnebäcksskolan har tagit många år av hårt arbete, men med tydliga mål och bra tankar om hur vägen dit ska se ut har resan varit värdefull. Särskilt eftersom de gärna delar med sig av sina erfarenheter.