Enkla ändringar gör en text lättare att förstå

Med ganska enkla medel och korta redigeringar kan man förbättra en inlämningsuppgift eller text i Google Classroom. Elever med funktionsvariationer blir mest hjälpta.

Det är lätt att man i sitt pedagogiska tänk lägger mycket fokus på kunskapskraven när man skapar en uppgift, man vill ju skapa frågor som täcker in just de kunskapskraven man är ute efter och ställer frågor utifrån det. Man kanske glömmer bort eller prioriterar ner läsbarheten, eller så är det något man skjuter på framtiden.

Nedan har jag kopierat in en uppgift från gleerups.se, den är strukturerad med punkter och en rubrik och jag skulle vilja påstå att texten är genomtänkt och har ganska bra läsbarhet. Texten är hämtad ur läromedlet i engelska Pick & Mix 1 och återges med tillstånd av Gleerups.

How to write/perform a sketch

A sketch is a short and funny situation acted out in a few minutes. A sketch usually lasts between 30 seconds and 10 minutes. So how do you write a sketch? Here are some useful tips that will improve your sketch-writing skills:

 • First, decide what is funny and what isn’t. Most things can be funny if they are put in the right way. Embarrassing situations are often funny. Real-life situations that we can relate to can also be very funny. Even sensitive issues, such as death and sickness, can be funny, but then it is extremely important that it is put in the right way. Sensitive issues put in a bad way are just tasteless.
 • Think about your audience. Eighty-year-old women will probably not be able to relate to issues related to social networking sites or the latest computer game. We can only understand the point if we have the correct background knowledge.
 • Try to think of the sketch as a situation in three stages: First joke – haha, second joke – hahaha, final joke – hahahahahaha.
 • Keep a high pace – there is not much room for pausing in a sketch, unless it is important to the plot. If the audience get too much time to think, you might lose them. Make them start laughing and then keep them laughing.
 • Don’t make the point/punch line too far-fetched. It must be obvious enough for most people to understand. Waiting for a point and not understanding it is very frustrating.
 • Make the ending short, fast and hard. Let the final joke be the end.
 • It is a good idea to watch some sketches and analyse what it is that makes them good or not so good. Make notes of good ideas and be influenced.

Punkterna gör texten avsevärt mer läsbar än om den inte haft det. Rubriken och den inledande förklaringen gör att det går relativt lätt att läsa.

Jämfört det med samma text utan punkter och rubrik.

How to write/perform a sketch

A sketch is a short and funny situation acted out in a few minutes. A sketch usually lasts between 30 seconds and 10 minutes. So how do you write a sketch? Here are some useful tips that will improve your sketch-writing skills:

First, decide what is funny and what isn’t. Most things can be funny if they are put in the right way. Embarrassing situations are often funny. Real-life situations that we can relate to can also be very funny. Even sensitive issues, such as death and sickness, can be funny, but then it is extremely important that it is put in the right way. Sensitive issues put in a bad way are just tasteless. Think about your audience. Eighty-year-old women will probably not be able to relate to issues related to social networking sites or the latest computer game. We can only understand the point if we have the correct background knowledge. Try to think of the sketch as a situation in three stages: First joke – haha, second joke – hahaha, final joke – hahahahahaha. Keep a high pace – there is not much room for pausing in a sketch, unless it is important to the plot. If the audience get too much time to think, you might lose them. Make them start laughing and then keep them laughing. Don’t make the point/punch line too far-fetched. It must be obvious enough for most people to understand. Waiting for a point and not understanding it is very frustrating. Make the ending short, fast and hard. Let the final joke be the end. It is a good idea to watch some sketches and analyse what it is that makes them good or not so good. Make notes of good ideas and be influenced.

Nu är det genast svårare att avkoda texten och jag måste kanske läsa den flera gånger innan jag förstår instruktionerna till fullo.

 

Som exempel tar vi samma text igen och försöker göra den ännu mer läsbar. Jag lägger 1-2 minuter på att sätta nyckelord i fet text och ändrar punkterna till numrerad lista.

How to write/perform a sketch

A sketch is a short and funny situation acted out in a few minutes. A sketch usually lasts between 30 seconds and 10 minutes. So how do you write a sketch? Here are some useful tips that will improve your sketch-writing skills:

 1. First, decide what is funny and what isn’t. Most things can be funny if they are put in the right way. Embarrassing situations are often funny. Real-life situations that we can relate to can also be very funny. Even sensitive issues, such as death and sickness, can be funny, but then it is extremely important that it is put in the right way. Sensitive issues put in a bad way are just tasteless.
 2. Think about your audience. Eighty-year-old women will probably not be able to relate to issues related to social networking sites or the latest computer game. We can only understand the point if we have the correct background knowledge.
 3. Try to think of the sketch as a situation in three stages: First joke – haha, second joke – hahaha, final joke – hahahahahaha.
 4. Keep a high pace – there is not much room for pausing in a sketch, unless it is important to the plot. If the audience get too much time to think, you might lose them. Make them start laughing and then keep them laughing.
 5. Don’t make the point/punch line too far-fetched. It must be obvious enough for most people to understand. Waiting for a point and not understanding it is very frustrating.
 6. Make the ending short, fast and hard. Let the final joke be the end.
 7. It is a good idea to watch some sketches and analyse what it is that makes them good or not so good. Make notes of good ideas and be influenced.

Genast är texten lättare att förstå och man förstår snabbare vad som ska göras. Det blir även lättare för eleven att hoppa tillbaka till rätt stycke när texten har numrerade listor istället för punktlista.

 

Nu tar vi den en sista gång för att få den ännu mer anpassad för elever som kanske har det lite svårare med språket eller att avkoda. I detta exempel har jag använt mig av färger för att markera nyckelord som hör ihop. Understruket och kursivt använder jag när det är något man ska undvika.

How to write/perform a sketch

A sketch is a short and funny situation acted out in a few minutes. A sketch usually lasts between 30 seconds and 10 minutes. So how do you write a sketch? Here are some useful tips that will improve your sketch-writing skills:

 1. First, decide what is funny and what isn’t. Most things can be funny if they are put in the right way. Embarrassing situations are often funny. Real-life situations that we can relate to can also be very funny. Even sensitive issues, such as death and sickness, can be funny, but then it is extremely important that it is put in the right way. Sensitive issues put in a bad way are just tasteless.
 2. Think about your audience. Eighty-year-old women will probably not be able to relate to issues related to social networking sites or the latest computer game. We can only understand the point if we have the correct background knowledge.
 3. Try to think of the sketch as a situation in three stages: First¹ joke – haha, second² joke – hahaha, final³ joke – hahahahahaha.
 4. Keep a high pace – there is not much room for pausing in a sketch, unless it is important to the plot. If the audience get too much time to think, you might lose them. Make them start laughing and then keep them laughing.
 5. Don’t make the point/punch line too far-fetched. It must be obvious enough for most people to understand. Waiting for a point and not understanding it is very frustrating.
 6. Make the ending short, fast and hard. Let the final joke be the end.
 7. It is a good idea to watch some sketches and analyse what it is that makes them good or not so good. Make notes of good ideas and be influenced.

 

Samma text i alla exempel, vilken tyckte du bäst om att läsa? Vilken tror du att eleverna helst läser? Jag gissar på någon av de sista.

Med enkla medel har vi gjort en text betydligt mer förståelig och läsbar. Instruktionerna är desamma men tiden som behöver läggas på att förstå uppgiften minskar avsevärt om den är anpassad.

Mindre tid går åt för läraren att förklara en uppgift eller text som man lagt lite energi på att göra trevligare och lättare att läsa. Eleverna lägger sannolikt mer tid på att göra en uppgift de har lättare att förstå speciellt när mindre tid går åt att avkoda texten.

Sammanfattning:

Jag har försökt visa hur man med bara några extra minuters extra arbete med en text gjort den betydligt lättare att förstå och läsa. Den sista texten är nu även anpassad för elever med funktionsvariationer. Studier visar att över 20% av eleverna har någon form av funktionsvariation.

Elever med språkstörning har svårigheter att avkoda texter om vi delar upp texten så gott det går och använder oss av lite färger här och där har vi vunnit mycket, lägg till en beskrivande bild också så blir det ännu bättre.

Texten blir i det sista exemplet mycket lättare för elever med dyslexi och språkstörning att läsa och förstå men även för elever med andra tal- och skrivsvårigheter. Elever med ADHD bli hjälpta av punkter och ännu mer av numrerade listor, då de ofta föredrar att ”kryssa av” saker som är gjorda, det är lite svårare digitalt att göra men bli lättare med numrerade listor.

Till sist hade det varit intressant att se forskning och andras erfarenheter på hur texter avkodas av elever. Hjälper eller stjälper det att använda färger (tänker på färgblinda elever)? Blir elever med ex språkstörning hjälpta av att värdera ord, ex understryka ord som är negativt laddade, eller markera med fet stil ord som är viktiga för sammanhanget.

Alexander Johansson