Ett mjukare Malmö lyfter frågor om bemötande

Logotype för Ett mjukare Malmö.

Arbetar du med elever i åk 5 på någon av Malmös skolor? Tycker du, precis som jag, att det kan vara klurigt att prata med eleverna om vad som händer på nätet? Du kanske inte heller riktigt vet hur du kan stötta dina elever i att navigera i en digital värld, må bra och stärka sin självkänsla. Vår förhoppning är att Ett mjukare Malmö kan vara ett stöd i detta arbete så att vi tillsammans kan hjälpa våra elever att bidra till ett gott nätklimat där de kan hantera kränkande beteenden.

Den 22 april 2021 äntligen dags för premiären av det årliga evenemanget Ett mjukare Malmö, som skapats i ett samarbete mellan grundskoleförvaltningen i Malmö och Sydsvenskan. Temat som aktuella profiler och aktörer kommer prata om vid evenemanget är klimatet på nätet och hur vi bemöter varandra. Det riktar sig till alla femteklassare i Malmö, både inom kommunala och fristående skolor. Även grundsärskolan berörs. För alla femteklassare inom den kommunala skolan är det ett obligatoriskt evenemang. Utöver den del av dagen som riktar sig till eleverna, kommer en annan del rikta sig till berörda pedagoger och skolpersonal och en del till femteklassarnas vårdnadshavare.

Vad händer i arbetet just nu?

Eftersom det är första gången vi genomför detta evenemang är det många saker som ska falla på plats. De särskilda omständigheter som råder pga pandemin har gjort att vi fått lägga om planeringen helt till ett digitalt evenemang i år.

Just nu är projektgruppen i full gång med att boka aktörer, skapa kontakt med samarbetspartners och sponsorer, ordna med lokaler för filmning och kommunicera budskapet. Allt för att göra evenemanget så bra som möjligt trots att vi inte kan träffa alla fysiskt som det från början var tänkt.

En arbetsgrupp på grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning har skapat ett stödmaterial kopplat till projektet. Materialet som finns på Malmö delar består av färdiga arbetsområden, lektionsupplägg och moment att använda eller inspireras av. Det kan med fördel användas både före och efter evenemangsdagen för att skapa en långsiktighet i arbetet med dessa viktiga värdegrundsfrågor.

”Man måste inte bemöta elakheter med elakheter”

En lärare som redan börjat använda materialet i sin femteklass är Rozafa Kita. Hon arbetar på Toftanässkolan och beskriver vilket stort värde stödmaterialet haft för klimatet i hennes klass.

– Det uppstår alltid konflikter bland elever. När jag tidigare försökte prata med dem om konflikterna som uppstod, upplevde jag att det inte alltid hade någon effekt. Jag nådde inte fram.

När hon upptäckte stödmaterialet och påbörjade arbetet med det och pratade med eleverna om den gyllene regeln, började eleverna utveckla ett konsekvenstänk. De tänkte efter innan de skrev eller sa dumma saker till varandra. Hon märkte att de utvecklade en mildare ton mot varandra och visade mer respekt.

Enligt Rozafa har responsen från eleverna varit mycket positiv. En elev säger att deras lärare gjort frågorna synliga, att de fått förståelse för att elakheter och taskiga kommentarer får konsekvenser både för en själv och för den andre.

– Visst uppstår det fortfarande konflikter. Men eleverna har utvecklat strategier för att bryta dem, berättar Rozafa. Jag har redan sett att det gjort skillnad. Man måste inte bemöta elakheter med elakheter. Det är upp till var och en att stoppa det.

Med hjälp av stödmaterialet får eleverna läsa texter och se filmer på temat, arbeta i grupper och diskutera med varandra. Rozafa beskriver att de varierade arbetssätten bidragit till många skratt och flera bra diskussioner där eleverna fått ta ställning och inte alltid varit överens.

– Det viktiga är att vi inte dömer våra unga när de gör fel, utan att vi visar på alternativen. Att det alltid blir konsekvenser av det vi gör, säger Rozafa.

– Som lärare kan man välja att se detta som ytterligare en sak man ska göra, fortsätter hon. Eller så förstår man att detta är något som ingår i vårt uppdrag och att vi redan gör en del. Ett mjukare Malmö är en bra satsning som hjälper oss med dessa svåra samtal. Allt är ju redan planerat och färdigt så stödmaterialet har underlättat mycket för mig. Jag kommer fortsätta använda det.

Värdegrund och skolbibliotek

En annan skola som planerar att arbeta med stödmaterialet med start under vårterminen är Lorensborgsskolan. Magnus Hemborg som arbetar som administrativ chef på skolan har ansvar för skolans digitalisering. Han har tidigare arbetat på skolan som IKT-pedagog och känner starkt för frågorna som Ett mjukare Malmö handlar om.

– Jag tycker det är viktiga frågor som vi behöver få in i allt vi gör. På vår skola har vi redan börjat bygga upp en struktur för arbetet med eleverna kring användningen av nätet, berättar Magnus. Eftersom vi vet att eleverna är aktiva på nätet tidigare nuförtiden har vi påbörjat ett arbete med åk 3 kopplat till skolbiblioteket och hur eleverna använder nätet där.

– Skolbibliotekarien är en självklar samarbetspartner när det handlar om att utveckla elevernas digitala förmågor. Det handlar inte enbart om att kunna söka information och granska den källkritiskt, det handlar lika mycket om att känna till vilka möjligheter och utmaningar som sociala medier skapar, säger Maria Schedvin, utvecklingssekreterare med fokus på skolbibliotek som stöttar Lorensborgsskolan i deras utvecklingsarbete.

Detta är ett exempel på hur skolbibliotekariens kompetens kring digital kompetens kan komplettera lärarens och skapa fler möjligheter för elevernas förutsättningar att utveckla ett kritiskt användande av sociala medier.

Vill du veta mer?

Är du anställd i Malmö stad kan du läsa mer om Ett mjukare Malmö på Komin. Det är också där du som har en femteklass kan göra klassanmälan till evenemanget.

Jobbar du med en femteklass på en fristående skola i Malmö hittar du information här.

Samarbetets hemsida hittar du på Ett mjukare Malmö.

Stödmaterialet hittar du på Malmö delar.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig.

 

Men glöm nu inte att boka in datumet i din kalender! Den 22 april 2021 är det dags.

Vi ses då!

 

Malin Malmberg
Projektledare för Ett mjukare Malmö
malin.malmberg@malmo.se