Ett obegränsat rum?

Vita paket med röda snören.

Kanske är det så att biblioteket kan spridas ut i hela skolan. Dessa tankar läste jag om i Det obegränsade rummet, skriften från Kalmar län. Och dessa tankar har jag tänkt tidigare på egen hand. Det är ju närhetsprincipen som gäller – även när det handlar om läsning. Vi har försökt att tillsammans med eleverna utforma ett mediatek som ska fungera som en godisaffär. Du ska verkligen bli sugen på att läsa en bok! Här inne finns det personer i olika åldrar som läser, som kan göra reklam för böckerna som kan sprida läslust. Om du kommer hit vill säga.

Träd uppbyggt inomhus.

Vårt sagoträd. Alla borde ha ett träd att läsa i!

När jag läste på BHS pratades det om icke-användare och hur vi skulle nå dessa personer. I ett skolbibliotek läses det både av lust och av plikt. Det är ett ständigt dilemma.

Jag tror på att närheten av böcker i sig kan skapa läslust. De yngre eleverna på vår skola har lådor med böcker i sina klassrum. Det skapar läslust! Nu ska vi prova att ha böcker i de äldre elevernas klassrum. Vi ska arbeta med Bokjuryn och vi har köpt in outrustade böcker till det projektet. Eleverna har till största del valt de titlar vi har köpt in. Vår tanke är att dessa böcker ska vara i klassrummet. Vi vet att många elever och lärare passerar klassrummen, att kulturen är annorlunda än hos de yngre barnen. Det kommer antagligen att vara ett visst svinn men det får vi offra för läslusten. När vi har utvärderat hoppas vi kunna sprida ut mediateket över större delar av skolan.

Vita paket med röda snören.