Fas 4 i rymden

Två elever läser ihop.

Fokus i veckan som gick var egen produktion av faktatext. Vi var framme vid fas 4 i Cirkelmodellen.

Fakta om faktatexter.

Vi tog fram vår plansch och gick igenom punkterna.

Mål på tavla.

För att kunna skriva en faktatext måste vi inhämta kunskaper.

Bild och text om Saturnus.

Vi läste och jämförde två olika faktatexter om Saturnus och kom fram till att de berättade ungefär samma sak.

Bild och text om Saturnus.

Bilder hjälper oss att förstå texter. Den praktiska uppgiften till dagens kunskapsinhämtande blev en bild på Saturnus.

Elev tecknar planet.

Förra veckan hade vi tränat på att teckna Saturnus och ringarna tillsammans. Nu skulle vi göra på egen hand.

Mål skrivet på tavla.

Bildteknik.

Teckning av cirkel.

Dagens material.

Teckning av Saturnus.

Fröken modellerade.

Elev tecknar planet.

Alla satte igång.

Elev tecknar Saturnus.

Måla tätt med oljepastell. Sudda ut linjerna med fingertoppen.

Elev klipper ut cirkel.

Klippa noggrant.

Mål på tavla.

Förra veckan tränade vi gemensamt. Nu var det dags att göra tankekarta på egen hand.

Bild och text om Saturnus.

Vi läste återigen våra två faktatexter. Först gemensamt…

Text om Saturnus på tavla.

…och sedan enskilt.

Tankekarta om Saturnus.

Första strecket gemensamt.

Elever jobbar ihop vid bänk.

Sedan ut och jobba i par/grupp.

Tre elever jobbar ihop.

Tre elever jobbar ihop.

Tankekarta om Saturnus.

Barnen visste hur de skulle göra. De hade ju tränat förra veckan.

Tankekarta om Saturnus.

Vi samlades i ringen och lyssnade in alla grupper.

Två elever läser ihop.

Vi skapade sedan en gemensam tankekarta. Den skulle vi använda till fredagens skrivande.

Schema på tavla.

 Nu var tiden inne.

Elever sitter samlade på golvet.

Vår gemensamma tankekarta upp på tavlan.

Elever sitter och samtalar.

Som en sista förberedelse fick barnen i små grupper, prata kring rubrikerna i tankekartan.

Elever sitter och samtalar.

Nu var vi så redo vi kunde bli.

Elev skriver på papper.

Pennorna glödde.

Elever skriver på papper.

Våra barn ges alltid möjlighet till olika anpassningar. Några behöver stöd av fröken.

Elev skriver på dator.

Några skriver på dator.

Elev skriver på papper.

Inte glömma styckeindelningen.
Text skriven om Saturnus.

Full koll.

Pedagog visar elever.

Montera faktatext och bild i våra Rymdenböcker.

Bild och text skriven om Saturnus.

Stolta barn…

Bild och text skriven om Saturnus. Bild och text skriven om Saturnus. Bild och text skriven om Saturnus.

…och stolta fröknar.

Skrivna svar på frågor.

Veckan avslutades med utvärdering av Rymden-temat.

Skrivna svar på frågor.

Alla barn kunde berätta om något de lärt sig i temat. Ett framsteg!

Skrivna svar på frågor.

 

Det fanns även lite utrymme för egna tankar. Någon var sugen på att åka till månen för att hoppa!

Text på tavla.

Kunskapskraven vi jobbat mot i detta tema är:

  • kunna berätta om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varanda
  • kunna skriva en faktatext utifrån en tankekarta
  • kunna använda stor bokstav, mellanrum och punkt på rätt ställe

Specifika språkmål:

  • kunna använda nya ord och begrepp vi lärt oss i temat t ex planet, solsystem, rymden, dragningskraft

Text på tavla.

Under hela temat har barnen fått ”feed-forward”, för att kunna utvecklas så mycket som möjligt.

Text på tavla.

På baksidan av Rymdböckerna har fröken nu skrivit en mer summativ kommentar i förhållande till kunskapskraven.

 

Nu lämnar vi rymden för denna gången. På måndag väntar ett nytt spännande tema.

 

Text: Katharina Olofsson

Bild: Katharina Olofsson, Anna Duncanson, Belma Kudin.