Fjärilar i luften

Elever matar fjärilar.

Fjärilar i luften – vårt sista tema för terminen.

Bilder på fjärilar.

I temat har vi arbetet mot följande kunskapskrav:

  • fjärilens livscykel
  • namnge några djur och sortera dem efter egenskaper
  • ämnesspecifika ord och begrepp
  • beskrivande text
  • återberättande text
  • olika tekniker i bild
  • förstå och använda nya engelska ord, enkla dialoger

Frågor om fjärilar.

 

En film om fjärilar fick introducera första passet. Därefter fick barnen i smågrupper skriva ner vad de redan visste om fjärilar samt vad de ville veta om fjärilar. Frågeplanschen har sedan suttit på väggen under temats gång. Frågorna har vi besvarat tillsammans efter hand.

Tecknade fjärilar.

Alla fick välja en fjäril. Den skulle målas symmetriskt.

Häften om fjärilsboken.

Allt arbete i temat har dokumenterats i Fjärilsboken.

 

Vi arbetar ämnesövergripande så mycket det går. Vi upplever att det skapar sammanhang och meningsfullhet för både oss och barnen.

 

NO/Sva

  • fjärilens livscykel
  • beskrivande text
  • ämnesspecifika ord och begrepp

Larv på film.

En fantastisk animerad film som på ett lekfullt sätt beskriver fjärilens livscykel.

Fjäril på film.

Nya ord och begrepp skulle förklaras och uttalas. Puppa blev gärna pumpa i början.

Text om fjärilens livscykel.

Text om fjärilens livscykel.

En gemensam text som stödstruktur inför eget arbete.

Texter om fjärilens livscykel.

Sedan kunde de allra flesta på egen hand.

Mål om arbetet med fjärilarna.

Presentation och förklaring av matrisen. Tillsammans tränade vi på att redogöra muntligt för fjärilens livscykel. Därefter träning i par. Fröken lyssnade på var och en. Under tiden var det eget arbete i klassrummet. Tillsammans diskuterade vi var krysset skulle sättas. Oftast var vi helt överens. De allra flesta kryssen hamnade längst till höger. När målet är tydligt för barnen och vi är generösa med störstrukturen, når de allra flesta dit de vill.

NO/Sva

Lock med blomma på.

Fjärilslarverna från England har anlänt.

Text och teckning om fjärilens livscykel.

Dokumentation – återberättande text.

Burk med puppa.

De åt, växte och frodades.

Burk med puppa.

Varje dag skedde någon form av förändring i burken. Den 1/6 hade de fem larverna blivit puppor.

Text om arbetet med fjärilarna.

Ny dokumentation – återberättande text.

Pedagog tejpar.

Nu var det dags att fästa klisterlappen med pupporna i den större fjärilsburen. Vi var livrädda att något skulle gå fel.

Fjärilslarver.

Men puppor är tåligare än man tror. Alla fem på plats. Vi gick hem och firade långhelg och Svenska flaggans dag.

Fjärilarna äter.

I tisdags morse blev vi glatt överraskade. Tre vackra Tistelfjärilar tittade nyfiket på oss när vi satte oss i ringen. Samtidigt gapade tre tomma puppor på klisterlappen. Magiskt!!!

Eleverna matar fjärilar.

Vad äter fjärilar? Apelsinsaft och banan skulle gå bra enligt instruktionerna.

Eleverna matar fjärilar.

Fascinerande och fängslande!

Fjärilarna äter.

Texter om fjärilens livscykel.

En sista dokumentation innan fjärilssläpp.

Texter om fjärilens livscykel.

Elever tittar på fjärilens bo.

Det tog en stund innan första fjärilen vågade sig ut i friheten.

Pedagog släpper ut fjäril.

Barnen – så fångade av stunden.

Fjäril i ett bo.

Flyg fjäril, flyg!

Fjäril i grön buske.

Naturen är fantastisk!

 

Bild

Ett gott exempel på formativ undervisning är kortfilmen om Austin´s butterfly. Den lilla pojken Austin ska rita en bild av en fjäril. Han ritar en fjäril som han ser den i sitt huvud. Han glömmer dock bort en hel del detaljer och att rita den utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Efter stegvis feed-forward från sina klasskamrater förvandlas hans enkla lilla fjäril till en mer verklighetstrogen variant med naturtrogna detaljer och kroppsdelar.
Man berättar för barnskara. Teckning av fjärilar. Teckning av fjärilar. Teckning av fjärilar.

Våra barn blev imponerade och motiverade.

Teckning av fjärilar.

Fröken satte upp denna vackra Makaonfjäril på tavlan. Bredvid ritade hon en enkel fjärilsvariant utan detaljer. Barnen fick sedan ge fröken feed-forward. Steg för steg utvecklades frökens fjäril till en riktig Makaonfjäril.

Teckning av fjärilar.

Sedan var det barnens tur. Bilden på Makaonfjärilen satt kvar på tavlan. Barnen fick rita av. Resultatet blev fantastiskt. Inte minst blev alla barn imponerade av sin egen prestation.

Tecknade fjärilar.

 

 

NO/Sva – beskrivande text – läsa

Bok om fjäril.

Bok om fjäril.

Gemensam läsning av faktatext.

NO/Sva – beskrivande text – skrivaTeckning och text om fjäril.

Fröken modellerade genom att berätta och skriva om sin favoritfjäril för barnen. Sedan fick barnen välja sin favorit och skriva en kort beskrivande text.

 

NO/Sva

Frågor och svar om fjärilar.

Här tränar vi på att svara på frågor med hel mening, punkt och stor bokstav på rätt ställe.

NO
Text om fjärilens delar.

Fjärilens delar. Nya ord och begrepp.

Bild – ny teknikFjärilar i silkespapper på fönster.

Så enkelt – så fint. Melittapåsar klipptes till. Mönster och färg målades med tusch. Papperet fuktades med vatten och fingertopp. Färgerna flöt ihop. Tork över natten. Piprensare till antenner. Sedan uppsättning på fönsterrutorna. Voilá!

 

NO – sortera djur efter egenskaper
Text om fjäril.

Fjärilen har sex ben och är en insekt. Men det finns fler djurarter med andra egenskaper. Vi lyfte några. Först behövde vi skriva en gemensam definition för varje begrepp.

Nya ord och begrepp.

Lappar med olika djur ligger sorterade på mattan.

I början av veckan sorterade vi tillsammans i stor grupp. Sedan i par.

Lappar med olika djur ligger framför elever.

I slutet av veckan kunde de allra flesta på egen hand. Lägg ut korten och berätta muntligt.”Örnen är en fågel. Den har två ben och näbb. Den kan flyga”. Vi tar alla chanser att säga och uttala nya ord.

Engelska – ny ord, dialoger

En tecknad larv.

”The Very Hungry Caterpillar” passade som handen i handsken till våra engelsk-pass dessa veckor. Fjärilens livscykel på engelska.

Tecknad larv med veckans dagar skrivna i cirklarna som bildar larvens kropp.

Nya ord blev veckodagar och mat.

Instruktioner och frågor i presentation.

De nya orden använde vi sedan i korta dialoger som barnen fick träna i par och sedan spela upp.

 

Teknikdag – berätta om en teknisk lösning hämtad från naturen

Mål skrivet på tavla.

Lätta små fjärilar flyger i luften. Tunga stora flygplan flyger i luften. När vi sätter luft i rörelse sker små under.

Grönskande träd.

En gång i tiden stod en man och tittade på lönnfrön som flög i luften. Fröna snurrade ner från lönnträdet på ett propellerliknande sätt. Mannen tänkte att den tekniken borde kunna användas med annat material. Propellern var uppfunnen!

Texter om propellern funktion och historia.

Dokumentation – återberättande lucktext

Bokomslag till Här kommer helikoptern.

Högläsning om helikoptern. Gemensam diskussion om helikopterns fördelar i förhållande till andra fordon.

Texter om propellern funktion och historia.

 

 

Bild – lärarledd ritning

Teckning av helikopter. Teckning av helikopter.

 

Dagen avslutades med att alla barn fick göra en egen propeller av en bit papper och ett gem.

Elev försöker flyga med propeller i papp.

Vilken snurr…

Elev försöker flyga med propeller i papp.

…och vilken lycka!

Röd lapp på vägg.

En liten papperficka tillverkades och klistrades in tillsammans med ALLT annat i …

Häften om fjärilsboken.

… Fjärilsboken.

 

Text och bild: Katharina Olofsson