Flykten – ett vidunderligt läsprojekt våren 2016

Bild från Flykten.

Ett läsprojekt på Möllevångsskolan med elever i förskoleklass och år 1 i samarbete med Mediateket. Läsprojektet har finansierats med pengar från Statens Kulturråd. Vi som har arbetat med projektet är förskolelärare, fritidspedagoger, lärare, vaktmästare, barnskötare, bibliotekarie och vikarier som alla är mycket engagerade i barnens läsglädje!

flykten_84px

Boken ”Flykten” är skriven och illustrerad av Mia Hellquist Forss. Om du klickar på länken kan du lyssna på när författaren läser boken:

Lyssna på boken här

images

Boken handlar om Jonas som tvingas fly från sitt land.  Det enda han får ta med sig är sitt gosedjur. Jonas och hans familj flyr först med bil och sedan med båt innan de kommer fram till det kalla landet. Mia Hellquist Forss bok är mycket angelägen och vi valde att inte bara läsa den utan att bearbeta den med hjälp av flera olika uttryckssätt.Barnen som har medverkat i projektet går i förskoleklass och år 1. De allra flesta har svenska som andraspråk, några är nyanlända. Alla är kloka och mycket begåvade.

Vi började med att läsa boken Flykten högt i klassrummen och Mediateket. Boken är skriven på svenska och på arabiska och vi har läst på båda språken. Sedan har vi arbetat med elevernas hörförståelse genom att diskutera innehållet i boken. Vi har använt oss av fyra olika lässtrategier: att förutspå, att ifrågasätta, att utreda svårigheter och att sammanfatta. Det blev många bra diskussioner och mycket frågande i de olika grupperna.

Alla inblandade pedagoger tyckte att boken kändes så viktig att vi tog beslutet att arbeta med boken intensivt i tvärgrupper under tre veckor. Syftet var att fördjupa läsningen genom att använda en rad olika uttryckssätt. Vi arbetade med ASL (att skriva sig till läsning), bild, drama, lera, musik och berättande. Alla elever skulle få möjlighet att utveckla sina speciella kompetenser, i enlighet med lgr-11. Matriser och kopplingar till läroplanen finns att läsa på Mediatekets blogg, se Möllevångsskolans hemsida. Dessutom skulle vi arbeta i tvärgrupper så att förskoleklassbarnen fick lära känna eleverna i år 1. Detta arbetssätt krävde en omsorgsfull planering då det var fem klasser på dryga 100 barn och många pedagoger inblandade.

Hur arbetade vi?

ASL

Barnen arbetade med att göra texter till boken. De delades in i grupper och arbetade med olika avsnitt i boken enligt följande:

  1. Hur känner du dig när du är hemma hos dig själv?
  2. Du blir väckt mitt i natten och måste ge dig av. Vad tänker och känner du?
  3. Du sitter i en bil och åker längs vägar du aldrig har sett förut. Vad tänker och känner du?
  4. Du ska gå ombord på en båt, fullastad med människor på ett stormigt hav. Vad tänker och känner du?
  5. Nu har du kommit fram till ditt nya hus. Vad tänker och känner du inför att inte förstå språket, börja på en ny skola och få nya kompisar?

Fil 000  Kopia av IMG_0756

Lera

Fil 001 (1) (800x600)

Jonas får bara ta med sig en sak när familjen tvingas att fly. Barnen fick forma i lera vad de skulle ta med sig om de bara fick välja en, enda sak. Vad skulle du ta med dig?

Drama

Under dramapassen fick barnen i grupp gestalta scener ur boken och även göra små rollspel kring ämnen kopplade till boken såsom utanförskap, att inte prata samma språk som sina kompisar, vänskap och liknande. Dramagrupperna lade mycket fokus på att prata om och rollspela kring vad som händer vid en flykt, varför man flyr och hur de olika karaktärerna kan tänkas känna sig.

Bild

Barnen fick måla utifrån tre olika motiv: “huset de fick lämna”, “vägen de fick fly” och “huset som de kom till”. De arbetade med olika material, såsom pastellkritor, vattenfärg, vaxkritor och flaskfärg. Innan vi började måla försökte vi, tillsammans med barnen, sätta oss in i Jonas situation.

Fil 000 (10) (800x600)IMG_0794 (640x640)

Musik

En av  musiklärararna på Möllevångsskolan arbetade med Mauro Scoccos sång “Tusen röster”. Barnen fick lära sig att spela in med mikrofon, de fick reflektera över texten och koppla den till boken. I musikvideon arbetade barnen med att dramatisera texten. Här nedan kan du lyssna på när eleverna sjunger sången.

När vi hade besök av författaren samlade vi alla barnen i matsalen och lyssnade på sången tillsammans. Det var en mäktig känsla och mångas ögon tårades.

Lyssna på låten här

Muntligt berättande

Eftersom vi hade högläst och diskuterat boken var det nu roligt att berätta den tillsammans. Utan texten kunde vi verkligen prata fritt om hur Jonas kände det när han satt jättelänge i bilen, eller hur han skulle göra om han blev kissnödig när det var så trångt i båten. Flera frågor dök upp, t ex vad som skulle hända med Jonas i det nya landet. Skulle han börja på Möllevångsskolan? Skulle familjen hitta en lägenhet? Hur känns det att lämna allt man har?

Författarbesöket

Mia Hellquist Forss kom och besökte varje klass i slutet av projektet. Barnen hade förberett många frågor och Mia svarade och berättade. Sedan blev det autografskrivning!

mia

Utställningen

Fil 000 (5)

Projektet avslutades med en utställning som hade vernissage den 16 maj. Vi byggde upp Jonas flyktväg från förskoleklasserna, genom mediateket till ettornas klassrum. Det var många besökare på vernissagen som tittade på barnens alster och lyssnade på när författaren högläste sin bok.

Barnen byggde ett hus till Jonas inne hos förskoleklasserna.

Fil 000 (7) (600x800)Fil 000 (3) (800x600)

Från detta hus byggde de en landsväg och bilen som Jonas börjar sin flykt med.

Fil 000 (1)

Sedan fortsatte flyktvägen in i Mediateket

Fil 000 (2)IMG_0748

Där målade barnen stormen och havet med fiskar och andra havsdjur. Eleverna i år 4 byggde båten åt Jonas.

IMG_0796

Barnen byggde upp Jonas hus i det kalla landet med hjälp av kartong. Snögubben byggdes på fritids med hjälp av plastmuggar. ASL-texterna hängde vi upp i taket.

När besökarna gått hela flyktvägen kunde de se videon med sången Tusen röster. De kunde också lyssna på när författaren läste högt ur boken tillsammans med Hanan som läste på arabiska. Nu har utställningen vandrat vidare till Stadshusets entré där den finns till beskådande fram till den 27 juni.

 

Fil 000 (9) (800x600)Fil 000 (8) (600x800)

Vi alla som har arbetat med boken Flykten hoppas att det är en bok som barnen kommer att minnas. Vinsterna med att arbeta ämnesövergripande och med flera olika uttryckssätt är många. Här har vi kopplat svenska, bild, musik, drama och samhällskunskap. Tillsammans blir helheten mycket större än de enskilda delarna. Det blir en form av läsliteracy där språkutvecklingen är mycket tydlig.

Varje barn har getts en möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som passar just den personen. Skolan kan ibland vara en skyddad enklav men i detta projekt har kopplingen till verkligheten varit tydlig. Elevinflytandet och engagemanget har varit starkt hos både barn och vuxna. Det var ett roligt och stimulerande arbetssätt för oss alla. Det gav mersmak!

 

Vi som har arbetat med utställningen är:

Johan Thuresson, Gaute Håker ,Wissam Ahmad, Violetta Stenlund , Anki Nielsen, Dennis Persson, Dennis DJ Johansson, Tex Weerasinghe, Pernilla Comet Ericson, Maya Khuani, Carolina Diaz, Sofia Bång, Mia Hellquist Forss, Kjellis Kjellstedt, Astrid Rasmussen och Ea Niskakari.