Fortbildningsdag för fritidshem – april 2018

Barnfötter vid hög med klossar.

Snart är det dags för årets fortbildningsdag för fritidshem på Malmö mässan. Vi välkomnar föreläsaren Axel Havelius som kommer att stå för dagens innehåll som handlar om lågaffektivt bemötande. Men vad innebär lågaffektivt bemötande egentligen? Hur kan jag som fritidspedagog möta eleverna på bästa sätt utifrån deras förutsättningar och förmåga?

Under halvdagen kommer du få möjlighet till ökad kunskap kring det lågaffektiva bemötandet som ett hjälpmedel för att hantera problemskapande beteende. Du som personal kan genom lågaffektivt bemötande få några verktyg att säkerställa en trygg miljö med goda relationer till eleverna. I samtal med andra skolor kommer ni få möjligheten att diskutera och delge varandra era tankar och erfarenheter. Ni kommer också att erbjudas både gruppdiskussioner och tid för egen reflektion.

Vem är Axel Havelius?

Axel Chipumbu Havelius är legitimerad psykolog och arbetar vid Skånes universitetssjukhus samtidigt som han arbetar med handledning och utbildning i bland annat lågaffektivt bemötande. Axel har i flera år intresserat sig för hur det lågaffektiva bemötandet kan göra skillnad i olika verksamheter. Tidigare har Axel arbetat inom områden som skola, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri och med behandling av krigs- och tortyrskadade.

Missa inte fortbildningsdagen för fritidshem den 23 och 24 april då vi på Pedagogisk Inspiration anordnar två halvdagar. Sista anmälningsdatumet är den 6 april. Har du inte anmält dig än, tryck här nedan och följ instruktioner.

Måndagen 23 april, tryck här.

Tisdagen 24 april, tryck här. 

Bild: colourbox

Skriven av: Caroline Palmgren, Jörgen Ekberg och Magnus Jervill