Full fart framåt!

Collage som visar elevernas papp- och lerfigurer.
Prototyper som eleverna skapat.
En intensiv vecka med mycket kreativa och problemlösningsfokuserade elever resulterade i ännu en glädjevecka med FLL.

Under förra veckan fick alla tre klasserna en heldag då de arbetade med sina innovativa projekt och programmering för att lösa uppdragen. Detta var tillfällen som tog emot på ett positivt sätt av alla elever och det var bara glädje i våra lokaler.

Schemabrytande dagar

Både vi och eleverna upptäckte snart att det var svårare än vi trodde att programmera och bygga verktyg till robotarna. Trots mycket kämpande var det ingen grupp i första klassen som lyckades hela vägen för att klara ett uppdrag. Elevernas tålamod testades alltså verkligen och det var många som var nära att ge upp och därför behövde vi tänka om. Vi valde därför att sänka nivån och fokusera mer på de lättare uppdragen med enklare verktyg till robotarna och redan i andra klassen lossnade det lite och första gruppen klarade ett uppdrag. Detta smittade av sig till den tredje klassen som lyckades klara två uppdrag och suget att utveckla sina kunskaper blev stort.  Därför kommer några elever från varje klass denna vecka att få extra timmar för att arbeta med programmeringen och de uppdrag de har valt. Vi hoppas att vi sedan kommer att kunna ta del av alla klassernas kunskaper inom programmering och att till tävlingen ha två robotar i våra lag som klarar flera uppdrag.

Utifrån sina skisser skapade eleverna prototyper till deras innovativa projekt. Detta resulterade i ett kreativt och problemlösande arbete kring vilka material som behövdes för att färdigställa prototypen. Trots skissen så var uppfattningen bland eleverna i grupperna väldigt olika både vad det gällde utseende, material och hur slutprodukten skulle se ut.

Praktiskt blir till text

Allt arbete som eleverna kämpade med under veckan har även börjat ta form i en skriven rapport. Då vi på mellanstadiet vanligtvis inte skriver rapporter har lärarna i svenska bearbetat ner skrivmodellen så att den är anpassad för årskurs 5. För att underlätta arbetet introduceras eleverna stegvis i strukturen för hur en rapport ska skrivas med förklaringar och exempel utifrån en powerpoint-presentation.

I  arbetet med att skriva ser vi stora framgångar hos eleverna och deras skrivande börjar ta fart och även hur de formulerar sig går i en uppåtpekande kurva. Språket de använder börjar blir mer formellt och vi ser att de börjar förstå skillnaden mellan tal- och skriftspråk.

Denna vecka kommer eleverna att fortsätta att skriva på sina rapporter för att sedan övergå till att förbereda sina muntliga presentationer som kommer att ske nästa vecka inför en jury på skolan. Även i detta arbete finns det en klar och tydlig mall om vad som ska finnas med för att alla grupper ska känna att de lyckas och kan klara av att presentera sitt arbete.

Tidigare inlägg:

Nya utmaningar (4 oktober)
En vecka med fint samarbete (9 oktober)