Grej of the day på PML18

Micael Hermansson.

Grej of the day har blivit ett välkänt begrepp inom svensk skola. På PML18 kommer upphovsmannen Micke Hermansson för att berätta mer.

Tanken är enkel. Under cirka tio minuter tar läraren upp en speciell grej för att sen gå vidare till ordinarie lektion. Det kan handla om allt från Raoul Wallenberg till Marianergraven. Alla ämnen ska ha en koppling till läroplanen, säger Micke Hermansson.
Genom att erbjuda dessa små Grej of the day-passen kunde han se hur eleverna började kunna se kopplingar och samband även i det större sammanhanget.

– Det blev inte den där snuttifierade kunskapen som man kan tro att det ska bli, säger Micke Hermansson i en intervju med Pedagog Västerbotten.
Den 26 september på PML18 får intresserade malmöpedagoger och skolledare ta del av hans tankar.

Nyfiken på vilka som mer ska föreläsa under PML18? Klicka här!

Foto: Studentlitteratur