Hallå där Annika Andersson!

Porträttbild på Annika Andersson.
Hallå där Annika Andersson, universitetslektor i svenska som andraspråk på Linnéuniversitetet! Du är en av föreläsarna på årets studiedag Pedagog Malmö live, vad handlar din föreläsning om?

Den handlar om hur vi lär oss olika språk så som förstaspråk, andraspråk och främmandespråk och lite om hur åldern och språklig bakgrund påverkan inlärningen och färdigheten i språken. Vi kommer alltså prata mycket om språkinlärning och hur det relaterar till andra faktorer som vilka språk du kan och din socioekonomiska bakgrund.

Vad lockade dig att vara med och bidra med din kunskap och erfarenhet till Malmös lärare och skolmedarbetare?

Det finns två anledningar till det. En är att både på gruppnivå och individnivå så innehar pedagoger en bred kunskap men är ofta ändå så fruktansvärt positiva till att bredda kunskapen ännu mer. Jag får därför alltid en kick av att föreläsa för och diskutera med pedagoger. Den andra anledningen är att språkinlärning är så oerhört viktigt för hur väl elever klarar sin framtid och om jag på något vis kan ge pedagoger mer kunskap som skulle kunna påverka positivt hur de kan jobba med att utveckla en endaste elevs språk, då har jag fått lov att vara med och påverka ett liv.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från din föreläsning?

Jag brukar säga att om jag lyckas hinna med allt jag har planerat att hinna under föreläsningen, då har jag nog misslyckats. Om jag inte hinner med allt så betyder det att jag har lyckats engagera deltagarna så att de har påverkat innehållet i föreläsningen genom exempelvis de frågor och kommenterar de lämnat. Så jag hoppas att jag inte hinner allt jag har planerat! Jag hoppas också att deltagarna tar med sig ett engagemang och att alla ser sin roll i elevernas språkinlärning, oavsett vilken ålder eller ämne de jobbar med. Och så hoppas jag så klart att alla får med sig någon ny kunskap.

Har du något medskick till Malmös pedagoger?

Ja! Att språket är en del av vår identitet. Er inställning till elevernas språkfärdighet påverkar inte bara deras vilja att lära språket utan även deras självkänsla. Det språket eleverna använder sig av relaterar till det språk du som pedagog använder. Efter föreläsningen hoppas jag att alla Malmös pedagoger förstår hur viktiga ni är för elevernas språkutveckling och vilka otroliga möjligheter ni har att påverka elevernas hjärnor och förutsättningar.

Välkommen till Pedagog Malmö live, Annika!

Annika föreläser live från PML-studion kl 9.20 – 10 den 16 mars, men kan ses även i efterhand.
Föreläsningen har titeln ”Hur många språk kan vi lära oss? En föreläsning om hur vi lär oss förstaspråk, andraspråk och främmandespråk och vad åldern och språklig bakgrund har för betydelse för färdigheten i ett nytt språk”