Handbok för pedagoger om dyslexi och läsprocesser

Omslag till skriften Kunskap och vägledning om dyslexi.

Omslag till skriften Kunskap och vägledning om dyslexi.

 

– När en pedagog har en elev som den funderar över, hoppas jag att denna handbok kan ge pedagogen uppslag för hur man kan hjälpa eleven så att det blir något bra, säger Annika Johansson.

Annika Johansson är specialpedagog inom gymnasieskolan i Malmö och står bakom skriften Pedagogens handbok: Kunskap och vägledning om dyslexi. I den kan pedagoger få kunskap och vägledning om dyslexi och om hur läsprocessen fungerar. Skriften är utgiven av FoU Malmö-utbildning.

– Det kan ibland räcka med små enkla förändringar som gör en jättestor skillnad för eleven. Att som pedagog bli medveten om dessa små möjligheter som kan få en avsevärd betydelse för eleven, säger Annika och ger några exempel ur handboken:

  • Förlägg provtillfällen före en rast så att de elever som behöver mer tid får den möjligheten.
  • Använd helst inte röd eller grön penna på whiteboardtavlan.
  • Ge din planering minst fyra veckor i förväg så att eleven får möjlighet att planera studier.
  • Erbjud alternativa redovisningsformer.

Skriften har funnits i en tidigare version sedan 2008 och kom till då Annika arbetade på Malmö Latins gymnasieskola. Skolledningen där ville öka kunskapen hos lärarna kring dyslexi och man bestämde tillsammans med Annika att ge ut en skriftlig handbok. Utbildningsförvaltningen tyckte handboken var bra och tryckte upp den till samtliga pedagoger inom gymnasieskolan i Malmö. Nu 2013, har Annika under en projektanställning hos FoU Malmö-Utbildning uppdaterat handboken i enlighet med skollagen och nu gällade rekommendationer för åtgärdsprogram.

”Pedagogens handbok: Kunskap och vägledning kring dyslexi”
finns att ladda hem som PDF här.
Den finns även att beställa i tryck hos Pedagogisk Inspiration Malmö, läs mer här.

Text:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö