Här får du hjälp med Google Classroom

Skärmbild av google classrrom.
Google Classroom används i dagsläget av miljoner lärare och elever över hela världen. Malmö stad är inget undantag.

För att du som lärare ska känna att du får stöd och hjälp i ditt arbete med Google Classrom har Pedagogisk Inspiration Malmö lanserat webbplatsen “Instruktioner Google Classroom”.

Målet med webbplatsen är att du som pedagog i Malmös kommunala skolor skall lära dig att skapa ett ”klassrum” för din klass eller undervisningsgrupp.

Webbplatsen har utvecklats kontinuerligt under VT 2017 och består av ett antal egenproducerade filmer, länkade webbresurser och texter.

I dagsläget finns det cirka 3 000 aktiva klassrum i malmö , och dessa används från åk 1 till Komvux. Google Classroom används också med stor framgång för att digitalisera studiehandledningen, och göra denna undervisning/handledning mer effektiv.

Här hittar du webbplatsen: https://sites.google.com/skola.malmo.se/classroom/

Läs också artikeln om hur du som lärare kan jobba med Google Classroom.

Röster från några studiehandledare.
”Studiehandledningen blir mer effektiv och elevernas resultat blir bättre. Det underlättar planeringen av studiehandledningen, sparar tid och samarbetet mellan ämneslärare och studiehandledare bli bättre. Genom kommentarerna som ämneslärare ger till eleven kan jag som studiehandledare få reda på var eleven befinner sig och utifrån det planera till nästa studiehandledningstillfälle. Studiehandledare kan vara som ”medlärare” i Classroom och lägga extra länkar som komplettering, för att underlätta för eleverna att ta till sig kunskap.

” Samarbetet med övriga lärare ökar och underlättas av Google Classroom. Allt material finns på ett och samma ställe, inga papper riskerar att försvinna. Min arbetsbörda har minskat sedan vi började med Google Classroom. Det finns bara goda saker att säga och dessutom ökar elevernas motivation och då också deras måluppfyllelse.”

Google Classroom är en integrerad del av Malmö Apps. (G Suite for Education )