Med normkritiska glasögon i bagaget

Tecknade gubbar står runt jordglob.
På torsdag möts 18 pedagoger från Malmös förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i en unik utbildning!

De tre skolförvaltningarna har – i en satsning på att skapa en röd tråd i det normkritiska arbetet – gett Pedagogisk Inspiration Malmö (PI) i uppdrag att ta fram en pilotutbildning i normkritiska perspektiv med pedagoger från förskolan, grundskolan och gymnasieskolan – i samma grupp. (I satsningen – som också vill skapa en röd tråd mellan arbetsgivar-medarbetarperspektivet och verksamhetsperspektivet – ingår även en utbildning av alla chefer och medarbetare i antidiskriminering och normkritik.)
Vid fem tillfällen under våren kommer gruppen att träffas för att vända och vrida på begrepp som normer, normkritik, normkritisk pedagogik och normkritiska perspektiv. Vi kommer att fördjupa oss i värdegrund, likabehandling, diskriminering, makt, intersektionalitet och inkludering – med koppling till vårt uppdrag som pedagoger i Malmös förskolor och skolor.

Inkludering på riktigt

Deltagarna i kursen – som vi kallar INKLUDERING PÅ RIKTIGT! – kommer från Bulltofta och Södra Sommarstadens förskolor. Från grundskolan har vi lärare på Linnéskolan, Kryddgårdsskolan, Apelgårdsskolan och Munkhätteskolan. Universitetsholmens gymnasium, Malmö Borgarskola och Pauliskolan är de deltagande gymnasieskolorna.

Elizabeth och Karin.
Vi – Karin Jannert Romée och Elizabeth Flórez – kommer att vara ”spindlarna i nätet” genom utbildningen, men till vår hjälp har vi kollegor från PI samt inbjudna gäster som bidrar med sin specialkompetens. Många andra har bidragit med värdefulla synpunkter!
De pedagoger som går utbildningen kommer att bli processtödjare i normkritiska perspektiv i sina förskolor och skolor, och i det fortsatta arbetet kommer verksamheterna vid behov att kunna få fortsatt hjälp och stöd av PI.

En resa

Kursen har en grundplanering – men kommer även att utvecklas och formas utifrån deltagarnas synpunkter, behov och önskemål. Vi blandar teori och praktiska övningar, reflektion och diskussion, litteraturläsning och Ögonblicksforskning.  Vi blandar ”boring & crazy”, förhoppningsvis vågar vi utmana oss själva och varandra att våga titta på våra verksamheter, på material och metoder – och oss själva som pedagoger – med normkritiska glasögon.
Vi utvärderar efter varje träff. Ur denna pilotutbildning ska fler – och bättre – utbildningar växa fram, och fler förskolor och skolor ska ges möjlighet att få processtödjare i normkritiska perspektiv.
Diskrimineringslagen ändrades 1/1 2017. Större fokus ska läggas på aktiva åtgärder. Planer i all ära -men det är vad vi verkligen gör som gör skillnad!
Vår plan är att ni genom oss ska kunna följa med på resan här på Pedagog Malmö.
Spänn fast säkerhetsbältet – snart kör vi!

/Karin & Elizabeth