Inspiration från andra sidan bron

Gul utslagen maskros.

En skolgård eller förskolegård kan utformas på massor av olika sätt. För att få mera inspiration till våra skolgårdar och förskolegårdar i Malmö anordnade Pedagogisk inspiration en bussrundtur i Köpenhamn med omnnejd samt en cykeltur i centrala Köpenhamn.

Programmet kan sammanfattas såhär:
7:e maj: Bussturen leddes av Helle Nebelong som är landskapsarkitekt och har gestaltat en mängd skolgårdar och allmänna platser i Köpenhamn. Hon tog oss med till Klövermarken som har ett ekologiskt demonstrationshus och 7000 kvadratmeter trädgård som framför allt Köpenhamns förskolor kommer till. Förutom fast personal fanns här också många som jobbade ideellt. Vi besökte sedan Amager felles skola, ett exempel på hur man rivit staketet kring skolan och förvandlat den till kombinerad allmän plats och skola. De hade då samtidigt fått en jättestor lekanläggning med klätterställningar och tillhörande rutschbana. Därefter följde Jaktvejens asyl med en fin trädgård för alla sinnen och lunch i den stora Valbyparken.

Barn odlar i odlingsbäddar.Den största behållningen av den dagen var nog ändå: Köpenhamns skolträdgårdar som ligger på Bispebjerg bakker. Det är ett många hektar stort område med odlingar insprängda i en frodig natur. Hit kommer mängder av skol- och förskoleklasser från Köpenhamn för att odla i sin egen lilla odlingsbädd. Tre heltidsanställda trädgårdsmästare och en mängd eldsjälar och frivilliga driver skolträdgården. När man kommer dit ser man med vilken iver alla barn tar sig an sina uppgifter. De stora träden avskärmar effektivt från storstadens gatubuller. För barnen finns också kaniner och höns att titta på och att kela med. Också de 39 skol- och förskolelärare tycktes mycket nöjda med denna resa. Omslag till kompendium om urbana skolgårdar.

 

Jag ser här en direkt koppling till Lindängelundsprojektet som nu ligger lite träda. I Lindängelund finns alla förutsättningar för att skapa Malmös Bispebjerg.

8:e maj: Den andra turen till Köpenhamn började med en tågresa till Hovedbangården i Köpenhamn där Benny Schytte mötte oss. Tillsammans gick vi till en cykeluthyrning där alla 19 deltagarna kvitterade ut varsin cykel.Benny titulerar sig Kultursociolog. Han är pensionerad sedan några år, men är still going strong. Cykelturen gich runt i Köpenhamns innerstad. Vi tillryggalade c:a 20 km, men vädret var fint och cyklarna i perfekt skick. På Vesterbro såg vi den ”Vertikala trädgården” där man utnyttjat en husfasad till odling, uppsamling av regnvatten m.m. En förskola som byggt på höjden för att utnyttja platsen bättre (Börnehuset Harmonien).

Väldigt nära centrala Köpenhamn, men ändå som en lantlig idyll var Remiseparken. Här såg det ut som jag själv kan minnas bygglekplatserna i Lund på 70- och 80-talet. Djur och barn i en skön blandning och en stor skaparlust. Här byggde barnen slott och kojor och de bästa permanentades. Slutligen besökte vi Klövermarket (vi var där också dagen innan med den andra gruppen) och Christiania. Christiania gav ett kluvet intryck. Relativ misär på vissa platser och kreativ och positiv stämning på andra.

Det var fascinerande att cykla runt i en tvåmiljonersstad där en väldigt stor andel av befolkningen använder just cykel för att ta sig fram. På cykelavstånd kunde man på en dag se och uppleva 10 intressanta mål. De 19 deltagarna var även här mycket nöjda med sin dag.

Sammanfattningsvis var det mycket inspirerande att se hur en storstad som Köpenhamn med så enkla medel lyckas ge barnen tillgång till natur och grönska. Skolor och förskolor i Malmö skulle ha stor glädje av liknande initiativ. Jag har bifogat några bilder ur ”Urbana skolehaver”, ett undervisningsmaterial som producerats av bl a Köpehamns kommune och Köpenhamns Skolehaver. Visst är det nästan svårt att tro att bilderna är tagna mitt i en 2-miljoner stad?

2018-05-24
Birger Emanuelsson,

Bilder: Colourbox och bilder från undervisningsmaterialet är utgivna av Köpenhamns kommune i augusti 2017