Inspirationsdagen på Bellevue Gymnasium

Anette Lawesson håller upp papper.

Vi, Frida Dahlström och Victoria Dorup, arbetar på Bellevue Gymnasium, och har vid ett flertal tillfällen fått lyssna till våra kollegor, Linda och Lida, som berättat om sin GEP (Det komplexa Genuspussletutbildning. Så när vår rektor Annette Lawesson tidigt under höstterminen frågade om det var fler på skolan som var intresserade av denna utbildning var vi snabba att anmäla oss. Vi är därför relativt nya genuspiloter och vet inte om vi känner oss flygfärdiga riktigt ännu.Anette Lawesson håller upp papper.

För två veckor sedan påbörjade vi ett viktigt arbete på Bellevue Gymnasium. Vi genuspiloter fick en eftermiddag för att tillsammans med Elizabeth Florez, genuspedagog och en av våra handledare, genomföra en utbildning för all personal på skolan. Eftermiddagen började lugnt med fika för personal medan vi slutförde de sista förberedelserna; möblera om i aulan och tända ljus.

När klockan blev två gick alla ner till aulan och personalen placerade sig på stolar i en ring. Vår rektor inledde med att berätta om den nationella satsningen och att Bellevue gymnasium har fyra genuspiloter som arbetar med att integrera genusperspektivet i skolverksamheten. Därefter tog Elizabeth vid och berättade att vi på Bellevue Gymnasium var en av de första skolorna som skrev på kontraktet för jämställdhet och kunskap. I kontraktet står det att vi ska ha utbildning för all personal, med start eftermiddagen 21/11 2013. Arbetet med det komplexa genuspusslet ska sedan fortsätta med bland annat en föreläsning för personal under vårterminen 2014. Victoria Dorup och Frida Dahlström håller upp papper.

Som utgångspunkt hade vi valt att utgå från begreppen genus, normer, maskuliniteter och intersektionalitet. Elizabeth presenterade dessa med samma entusiasm och värme som hon gjort för oss tidigare och fick oss alla att delta. Utbildningen fortsatte sedan med övningar som vi genuspiloter har gjort under vår egen utbildning, till exempel En bit fram (O/Lika). Inledningsvis gjorde vi övningen tillsammans i en stor grupp. Därefter så delade vi in personalen i mindre grupper på cirka sex deltagare i varje grupp. Varje genuspilot ledde sin grupp och genomförde övningen Omvänd Brainstorm (I normens öga – metoder för en normbrytande undervisning). Vi valde dessa övningar för att få personal på skolan att våga generalisera och bli medvetna om normer och fördomar som vi alla besitter. Vi menar att det är viktigt att vi blir medvetna om att vi återskapar strukturer och normer i skolan. För att en förändring ska ske behöver vi prata om detta.

Dagen avslutades med att all personal fick vars ett inspirationshäfte med övningar som vi sammanställt, och i uppgift att genomföra en övning tillsammans med eleverna. I häftet fanns dels de övningar som vi gjort under eftermiddagen presenterade men även förslag på andra övningar. Dessutom fanns det tips på länkar och förslag på ytterligare litteratur. Övningen ska senast i januari vara genomförd och utvärderad för att redovisas och diskuteras på en APT.

Vi tycker att personal mottog uppgiften med gott mod. Flera menade att de såg fram emot att få arbeta med detta tillsammans med eleverna och uttryckte att det var ett viktigt arbete som måste fortsätta. Flera i personalen sa i slutet av dagen att de förväntat sig att eftermiddagen skulle handla mer om kvinnligt och manligt. Som tidigare skribenter här på bloggen har påpekat, så handlar inte GEP enbart om genusfrågor, utan det är mer komplext.

Personal påpekade också att det är viktigt att detta arbete inte blir en punktinsats. Övningarna bidrog till många tankar och var en viktig start för vårt fortsatta arbete på skolan. Vi märkte också att det finns ett stort behov av att diskutera dessa frågor vidare. Det komplexa genuspusslet läggs inte på en eftermiddag, men nu har vi åtminstone rullat ut på startbanan…

Text: Frida Dahlström och Victoria Dorup

Bilder: Elizabeth Flórez