Kooperativt Lärande: Fråga, fråga, byt!

Struktur i kooperativt lärande.

Alla elever i klass 1d cirkulerar i klassrummet. I sin hand har de varsitt frågekort. På signal från läraren bildar de par med närmsta kamrat. Först läser den ena sin fråga för den andra som får svara, sedan omvänt. Om båda har svarat rätt på frågekorten byter de kort och går vidare för att bilda par med en annan kamrat.

“Fråga, fråga, byt” är en struktur inom Kooperativt Lärande. Den aktiverar alla elever samtidigt och stimulerar till kommunikation. I exemplet ovan var det enkla additionstal på elevernas kort. Men strukturen kan användas för att repetera och förankra många olika lärandeobjekt.

Elever räcker upp handen.

Hand håller upp klocka.
– Vad är klockan på mitt kort?

För de allra yngsta där alla inte har kommit igång med sin läsning kan frågekorten i huvudsak bestå av bilder och symboler. T.ex. bilder som barnen ska benämna eller rimma på, geometriska former eller enkla mattetal. Rätt svar finns på baksidan av kortet.

För lite äldre elever kan korten ha begrepp som ska definieras eller textfrågor som kräver ett en förklaring. Frågorna kan även beröra förståelsen av en film eller en text som eleverna har tagit del av. Strukturen är också användbar i undervisningen av moderna språk. Det kan vara glosor eller frågor som stimulerar till kommunikation på det nya språket.

Variationer på ’Fråga, fråga, byt’

Vill du som pedagog strukturera upp rörelsen i klassrummet kan du spela musik när barnen ska cirkulera. När du pausar musiken ska eleverna leta upp en kamrat. Det går också att kombinera ’Fråga, fråga byt’ med en annan struktur som heter Inre-Yttre cirkel. Självklart kan du också låta eleverna själva göra frågekort utifrån ett givet ämnesområde.

Introducera med tydliga instruktioner

De första gångerna är det viktigt att ge noggranna instruktioner. Ta hjälp av 3-5 elever för att visa övriga klassen hur det är tänkt att gå till. Låt barnen cirkulera en stund med höjd arm innan du ger signal om att de kan börja bilda par.

  • Gå lugnt. Man får inte springa. Det kan finnas en risk att elever knuffas. Men för övrigt är det en struktur som uppskattas av de elever som har svårt att sitta stilla länge stunder. Överhuvudtaget är strukturen användbar då hela klassen behöver få röra på sig.
  • Ny kamrat efter varje byte. De får bara bilda par med en och samma kamrat en gång.
  • Ange vem som ska börja fråga. Som lärare ger du från början instruktion om vem som ska ställa sin fråga först. Det kan vara den som är längst/kortast, mörkast/ljusast klädd eller står närmst fönsterväggen.
  • Höjd arm visar att man är ledig. Instruera eleverna att höja sin ena arm när de är lediga. De ska inte  stå och vänta på att ett par ska bli färdiga när det finns andra som är lediga. De ska inte ropa efter kamrater. Det är höjd arm och ögonkontakt som gäller.
  • Var en lärande kamrat. Om båda svarar rätt byter man kort. Om någon inte kan svaret eller svarar fel behåller var och en sitt kort. Men den som ställde frågan vara en lärande kamrat och förklara och vägleda kamraten så att den kan klara frågan nästa gång.
  • Uppmunta och tacka varandra. När ett par har svarat på varandras frågekort och bytt kort ska de tacka varandra innan de går vidare.

Kooperativt Lärande-struklturen Fråga, fråga, byt!

Hämta grafik: Kooperativt Lärande – Fråga, fråga, byt by lottech Creative Commons BY-NC-ND . Created in Canva.com

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
Grundskollärare Malmö stad

line_light_grey_750

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Olika strukturer i kooperativt lärande.