Klass 2C på Österportskolan läser ”Turbo och den magiska grodan”

Klasslärare Monica Lennbrant-Moberg och barnen i 2C arbetar med skönlitteratur i helklass. De läser, upplever, roas av och förstår texten med hjälp av olika lässtrategier. I anslutning till läslyftet, modul Läsa och skriva i alla ämnen del 7, arbetar de därefter med att låta en uttrycksform övergå till en annan. De skapar gemensamma illustrationer till texten. Arbetet var mycket uppskattat och en positiv sidoeffekt blev en ökad utlåning av Turbo-böckerna.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text: Nadja Olsson