Konferens för europeiskt samarbete och IKT i Odense 8-13 oktober

 www.wideminds.eu

Wide Minds konferens i Odense, Danmark  8-13 oktober 2013:

Developing more autonomous, reflective and enjoyable learning: exploring the role of ICT and the new Lifelong Learning Programme to enhance learning in 21st century schools 

Vill du öka dina elevers motivation för lärande och hjälpa dem utvecklas till kunniga, flerspråkiga och globala medborgare? Få dem att samarbeta med andra i Europa med hjälp av IKT?

Utveckla skolans internationella kontakter i enlighet med Läroplanen?

Få allt på en gång: Partners i Europa, IKT-fortbildning, Moodle kommunikationsplattform, hjälp med att planera europeiska samarbetsprojekt.

Kort sagt allt du behöver för att bli en del av en internationell, professionell och dynamisk community för lärande.

Få del av Wide Minds mångåriga erfarenheter av IKT som samarbetsverktyg i europeiska projekt.

Konferensen består av teoretiska inslag i kombination med hands-on workshops, ”learning walks”-studiebesök på skolor och kulturella upplevelser.

Wide Minds Moodle finns information om konferensen, programmet, hotell och omgivningar som uppdateras fortlöpande. Där finns också anmälningsblankett(Registration form) till konferensen och uppgifter var den skall sändas.
Sista ansökningsdatum är 30 april 2013 för att ansöka om fortbildningsstipendium från Programkontoret. Du kan läsa om stipendiet och hämta ansökningsblankett här .
Du hittar även en beskrivning av konferensen i Comenius fortbildningskatalog.
Reference Number : UK-2013-1971-001 (skall anges i ansökan till Programkontoret).

Kontakt:
Du är välkommen att kontakta Staffan Hessel, IT-utvecklare SDF Fosie Barn och Ungdom, Malmö stad, för ytterligare information.
staffan.hessel@malmo.se
tel. 070 34 99 255

Text: Staffan Hessel