Kontinuitet gör skillnad

Skylt på ordstigen där det är en bild på ett slott.

I denna blogg har vi försökt redogöra för upplevelsebaserat lärande enligt Holmaskolans modell, med fokus på språkutveckling; och att arbeta på olika platser i staden efter denna modell.

När man talar om att ge sig ut, utanför skolan (t ex till stranden, parken, teatern eller konsthallen), och att man för – och efterarbetar efter en särskild struktur så får jag ofta svaren ”men det gör man alltid ”, ”självklart”. Det kom också upp när vi hade vår senaste inspirationsträff för lärare i Det utvidgade klassrummet.  Vad är det som gör skillnad?

Det är kontinuiteten, svarade Holmaskolans rektor.  En gång är en intressant upplevelse. Flera gånger blir något annat, eleverna vet vad som förväntas, de är trygga, det händer något med lärandet och med det sociala sampelet . Vill man pröva denna modell så måste man ge det tid.  Det kan vara lagom att ca 5-6 gånger/skolår  välja arbetsområden som har en upplevelse i centrum.

Inom det här projektet har vi försökt att visa på platser  (pedagogiska arenor) som kan vara intressanta att arbeta med utifrån olika vinklar, och satt ihop förslag på planering för dessa.  Är du nyfiken på att pröva modellen till nästa skolår? Titta gärna på aktiviteterna i vår idékatalog  Det utvidgade klassrummet . Där hittar du också kontaktuppgifter om du har frågor eller vill veta mer.  Vad är hindret? Att ta med klassen ut? Åka buss eller gå en längre sträcka? Det är också något som måste tränas .

Vill man ut i naturen så har vi uppdaterat aktiviteten Torup på egen hand – exemplet Ordstigen.

Det kan t ex kombineras med att man bokar program i Torup  hos Malmö Museer– då kan man boka Naturbussen och man behöver inte  åka tillbaka direkt när det är slut. Hemresan kan bokas senare så man får en heldag i Torup.

Det kan också kombineras med besök på Statarmuseet. Det finns ingen buss som kör ända fram, men buss 142 mot Klågerup går varje timme från Södervärn. Då ska man gå av vid Linsbo efter Bara, gå en kort sträcka längs landsvägen och sen vika av på cykelvägen mot Torup. Det tar kanske upp mot en halvtimme med en grupp elever – jag har testat och utan klass tog det 20 minuter

Vi arrangerar gärna en ny inspirationsträff om upplevelsebaserat lärande om intresse finns.

 

Elever går uppför backe.