Kooperativt Lärande en ämnesdidaktisk bro?

Tre kvinnor vid plansch.

Kan Kooperativt Lärande öppna upp för möjliga brobyggen mellan ämne och didaktik vilket i sin tur kan leda till utveckling och förändring?
Kan de strukturer och grundprinciper som finns inom Kooperativt Lärande kan vara ett stöd för läraren att organisera en elevaktiv, inkluderande och dialogisk undervisning?

Den 19-21 april arrangerades en nationell ämnesdidaktiskkonferens på Malmö högskola “Ämnesdidaktiska broar”. Där presenterade jag Charlotte Christoffersen grundskollärare i Malmö stad, Lena Andersson, högskoleadjukt vid Malmö Högskola och Anneke Moerkerken, specialpedagog i Eslövs kommun en paperpresentation och en postervisning om Kooperativt Lärande – en form för samarbetsinlärning.

Två kvinnor föreläser.Konferensdeltagarnas bidrag handlade om forskning, pågående fallstudier och utvecklingsarbeten eller idéer om framtida forskning och utvecklingsarbeten inom konferensens tema. Syftet med vår paperpresentation var att ta en ansats till Kooperativt Lärande som en möjlig bro mellan ämne och didaktik. Vidare att söka kommunikation och en plattform kring Kooperativt Lärande. Cooperative Learning är väl beforskad och vanligt förekommande i många andra länder, dock ej i Sverige.

En kommentar från en åhörare var att vi inom skolan har ägnat alldeles för lite tid åt att fundera över hur grupparbeten kan organiseras. Samarbete i grupp är något eleverna måste få tid att lära sig. Kooperativt Lärande kan vara ett sätt att kvalificera grupparbetet i stället för att kasta ut arbetsformen när vi inte får den att fungera.

Avslutningsvis; kan Kooperativt Lärande vara en ämnesdidaktisk bro för att främja det sociala lärandet i undervisningen i samtliga ämnen?

Exempel på strukturer inom kopperativt lärande.

Text & foto
Charlotte Christoffersen
grundskollärare Malmö stad

line_light_grey_750

Mer att läsa i Temabloggen Kooperativt Lärande:

Samtliga strukturer i denna blogg för Kooperativt Lärande (klicka på bilden):

Strukturer inom kooperativt lärande.