Kreativ dans + matematik = sant!

Elever dansar i en triangel.
Kan man använda den kreativa, skapande, uttrycksformen dans till att skapa förståelse och djupare kunskap i matematik, eller kan man använda matematik för att inspireras och skapa djupare förståelse för dans och rörelse, eller kan man slå två flugor i en smäll och göra både och?

Detta var utgångspunkten för oss när vi startade projektet i att skapa en utbildning för dansare och danspedagoger men även idrottslärare och matematiklärare inom området dansmatte. Jag med min matematiklärarsynvinkel ville utforska hur man genom ett annat uttrycksmedel skulle kunna fördjupa de

Två pedagoger dansar i klassrum.matematiska kunskaperna inom utvalda områden och finna andra sätt att möta olika elever i sin matematiska förståelse. Dansarna från sitt håll ville utforska hur man skulle kunna använda matematiken till att skapa dans och rörelse. En spännande resa har startat och vi undersöker området tillsammans med lärarna på Örtagårdsskolan som ställer upp med två lågstadieklasser som testpiloter.

Tanken är att vi ska skapa en utbildning för dansare och danspedagoger, samt intresserade lärare inom området dansmatte. Framförallt för att dansarna och danspedagogerna ska kunna erbjuda lärare och klasser dansmatte inom ramen för skapande skola då vi har sett en större efterfrågan på dansmatte och det behovet vill vi möta. Kanske kan vi även få matematiklärare att bli intresserade av denna annorlunda uttrycksform eller varför inte idrottslärare/musiklärare som blir intresserade av att integrera matematik i sin dans- och rytmik-undervisning?

Under hösten planerar jag och dansarna  Ingrid Rosborg och Marie Helen Andersson tillsammans ett innehåll där både matematiken och uttrycket i dansen ska få utrymme. Vi träffar eleverna på Örtagårdsskolan tre gånger och testar våra övningar. Utgångspunkten är ett specifikt matematiskt innehåll per träff: tal och taluppfattning, geometri samt programmering. Utifrån dessa områden skapar vi övningar där eleverna får uppleva matematiken genom dans och får inspireras av matematiken för att att skapa rörelse och dans.

 

Elever dansar i klassrum.

Elever dansar i klassrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan man dansa snabbt? Hårt? Under? Över? Lågt? Högt?

Kan man dansa ett tal? Hur då? På flera olika sätt?

Kan man dansa en triangel/ en rektangel? Hur då? På flera olika sätt?

Hur dansar man symmetriskt? Kan ni skapa tre symmetriska bilder tillsammans i gruppen?

För att få eleverna att släppa loss sin fantasi och finna kreativiteten behövde de en rörelserepertoar. När man då, som lärare och elev, kan få tillgång till riktiga dansare har vi en ypperlig utgångspunkt. Dansarna visade hur man kan forma exempelvis en trea, åtta, eller en cirkel eller ett klot med benen och armarna, hur man kan använda fingrar, hela kroppen, varandra, rita på golvet, stampa….

Det var väldigt spännande att se när sedan eleverna fick i uppgift att själva skapa, vissa gick all in och kreativiteten flödade medan andra kände sig trygga med att kopiera de exempel som dansarna hade visat. Givande i detta sätt att arbeta blir att den starka matte-eleven kan bidra med sin kunskap, den kreativa kan bidra med idéer, den som är duktig på att samarbeta kan bidra till att se till att uppgiften blir löst, den som är varken eller kan ändå bidra genom att vara ett hörn på en rektangel, alla kan på något sätt bidra. Eftersom dansarnas upplägg är att först visa och ge barnen exempel på övningar som de får härma styr de in barnen på att utmana och testa sin kropp, att använda alla delar av kroppen i dansen, att skapa och vara kreativa tillsammans och använda varandra för att lösa uppgiften.

Jag kommer blogga ytterligare en gång om detta projekt, dels (idag) och dels (senare i höst) utifrån matematikens perspektiv, så håll utkik efter ett nytt blogginlägg under hösten!

Text: Anna Moberg