Kroppen – en start

Kroppsdelar listade på tavla.

Schema beskrivet med bilder på tavla.

Då har vi avslutat det roliga Forntiden-temat och hoppade i tisdags rakt in i nästa spännande tema. Vi börjar vänja oss vid att dagens schema nu är gjort av de fina kort med bildstöd som vår fantastiska logoped Ida Rosqvist tillverkat åt oss. Ett bra stöd åt elever med svenska som andraspråk.

Kroppsdelar beskrivna med olika bilder.

Det är helt fantastiskt med våra treor. De engagerar sig i varje tema med liv och lust och frågorna bara bubblar ur dem. Härligt, härligt! Vilken pedagog hade inte blivit inspirerad av det?

Man skär en morot i barnprogram från 1970-talet.

Vi startade med att titta på ett avsnitt av det gamla kära barnprogrammet Kroppen. Minns ni? Det passade perfekt med sina upprepningar och ganska lugna tempo. I fas 1 i Cirkelmodellen samlar vi kunskaper, läs oss begrepp…

Elev håller i faktablad om kroppen.

… och inventerar våra befintliga kunskaper. Efter filmen gjorde vi en EPA (tänk Enskilt, samtala i Par och till sist Alla). Paren antecknade sina tankar och tog med anteckningarna tillbaka till samlingen.

 

Text skriven på dator om kroppen.

Vi samlade alla kunskaper i ett gemensamt dokument som vi läste gemensamt och enskilt och sedan klistrade in i Kroppenboken. En ny sugarpaper-bok för varje tema.

Vi var alla överens om att detta är en faktatext. Barnen kom ihåg från Rymden-temat att man ska göra olika stycken när man skriver om olika saker. Vi kommer att möta många faktatexter i detta tema.

Mål skrivna på tavla.

Vi pedagoger tränar ständigt på att göra bättre målformuleringar för lektionspassen. Det är så lätt att det bara blir en beskrivning av vad vi ska göra. Det är mycket svårare att formulera ett utvärderingsbart lärandemål.

Pedagog hjälper elev som sitter vid bord och skriver.

Hur bra koll har egentligen våra elever på vad de olika yttre kroppsdelarna heter? Paren fick ut en kropp med tomma rader. Vi redde ut skillnaden mellan yttre kroppsdelar och inre organ och så satte vi igång.

Kroppsdelar listade på tavla.

När bladen var ifyllda så gott det gick samlades vi och fyllde i på en gemensam kropp på tavlan. Många kunde flera av orden men vrist var nytt för många och armhåla också, även om det är ganska logiskt.

Elev fyller i uppgift.

Vi skrev av alla ord och klistrade in i Kroppenboken.

Elev fyller i uppgift.

För de elever som hade koll på många ord gav filmen möjlighet att lära sig nya kroppsdelar och organ. På så sätt gav denna dag alla chansen att lära tio nya expertord. Innan vi gick hem fick eleverna fylla i en exit ticket med tio kroppen-ord som de lärt sig. Kanske blev det inte tio nya ord på alla tickets men det gav en vink om läget för oss pedagoger samt blev till en stund för reflektion för alla elever.

Text skriven på dator om kroppen.

Nästa dag startade vi med en tillbakablick genom att vi läste gårdagens gemensamma text tillsammans.

Två elever sitter vid skolbänk.

Sedan fortsatte vi med att möta elevernas oerhörda nyfikenhet på det här med vår kropp, med att de fick skriva ned alla frågor som väcktes under gårdagen. Frågorna samlade vi in och satte upp på väggen. Förhoppningen är att vi ska få svar på dem under temats gång.

Text och bild om hjärnan.

Det var dags att fördjupa oss lite i vår fantastiska hjärna. Vi såg en film om hjärnans arbete och läste gemensamt denna text. Vi pratade om svåra ord och tränade på att läsa i par. Texten gavs i läxa till morgondagen.

Texter skrivna om hjärna. Text skriven om hjärna.

Innan vi gick ut på rast fick alla skriva en exit ticket igen och berätta något om vad de lärt sig om hjärnan. Och oj vad det skrevs! Härlig läsning!

Frågeformulär om hjärnan. Nu kan vi mycket om hjärnan och dess uppgifter. Nästa dag fick eleverna svara på frågor om hjärnan under tiden vi gick runt och lyssnade på läsningen av läxan.
Kroppsdelar listade med bilder.Kroppen är ett tacksamt arbetsområde att integrera. Det är en självklarhet att vi även på engelskan ägnar oss åt ”The body”. Vi sjunger, tittar på filmklipp, har talövningar och tränar på att förstå och följa instruktioner på engelska.

Elev skriver. Här tillverkar vi läggspel som vi ska arbeta med i nästa vecka.

Nu har det blivit dags för kroppens sinnen i praktik och teori. Det ska (också) bli roligt!

Text och bild: Anna Duncanson