Lär om stadens historia genom att göra en egen stadsvandring

Elever samlade framför kyrka.

”Elevernas stadsvandring”  var ett projekt som genomfördes 2015-2016 med medel från Clara Lachmanns fond för skandinaviskt samarbete. Syftet  var att arbeta med elevers läroprocess kring begreppen kontinuitet och förändring, brud og kontinuitet (svensk och dansk läroplan) i ett undersökande arbete om stadens historia (Malmö, Köpenhamn). Eleverna skulle arbeta med hemstadens historia och mot ett konkret mål; de skulle skapa en egen stadsvandring och presentera den för en annan klass från andra sidan av Öresund.

Vi startade under våren 2015 med två workshops för lärare, där projektet presenterades och diskuterades. Vid den andra hade vi en gästföreläsare, Pia Rost Rasmussen från Dansk Arkitektur Center i København, som höll ett mycket inspirerande föredrag ”Byen i undervisningen”. Malmö Högskola bidrog med lokaler och universitetslektor Cecilia Axelsson Yngvéus höll en didaktisk introduktion till projektidén och utvecklade tematiken kontinuitet och förändring inom historieämnet. Det fanns också tid till egen planering och idéutbyte vid dessa tillfällen.

Under hösten 2015 blev skolorna uppdelade i par, som själva höll kontakt med varandra och med Skoletjenesten Öresund. Två partnerklasser arbetade med projektet under hösten. Den ena, Blankebäcksskolan, gjorde det till ett ämnesövergripande projekt kring medeltidens Malmö och genomförde sin stadsvandring för sina kamrater från Sankt Anne Gymnasium Grundskolen i november 2015.

Två elever tittar ut över staden.

Klassen från Sankt Anne  var färdiga i god tid, men som musikklass hade de många andra arrangemang  (bland annat julkonserter), så de kunde först genomföra stadsvandringen med Blankebäcksskolan i februari 2017.

De andra två klasserna  (från Bulltoftaskolan i Malmö och Østerhøjskolen i Ballerup) sköt på själva stadsvandringsmomentet till senare delen av vårterminen 2017, för de ville att eleverna skulle ha etablerat kontakt två och två som brevvänner innan, vilket krävde tid. De arrangerade även ett möte via Skype innan de sågs. Dessa stadsvandringar genomfördes i mitten av maj och första veckan i juni. Bulltoftaskolans elever bjöd på en resa genom Malmö från medeltid till 1800-tal och Østerhøjskolen visade upp renässansens Köpenhamn.

Erfarenheter

Arbetet med elevernas stadsvandringar har fått fått positiv respons från lärarna, som menar att det bland annat ökat motivationen hos eleverna.  Det var också en konkret undersökande uppgift och man lärde känna sin stad. En lärare ansåg att det var en utmärkt ingång till ett ämnesövergripande projekt – i stort sett alla ämnen fick plats. Att det var en nyttig övning att förmedla och lyssna till kamrater som talar ett annat språk vara alla överens om – man fick pröva båda sidor.

Två elever tittar på karta ute på stan.

Projektet har gett många praktiska och didaktiska erfarenheter. Att arbeta med mindre grupper som visar varandra runt var lättare än att gå två klasser tillsammans. Att man haft kontakt med varandra innan gjorde  det roligt att träffas. Att bygga in någon form av upplevelse (medeltida lek, lukta på örter, sång)  uppskattades av alla. Att bli bekant med sin stad på detta vis var nytt  och spännande  – en del malmö elevere hade nedast besökt Malmö centrum under festivalen. Att förmedla för andra var svårt, det krävde övning och det stora problemet var dels att göra sig hörd på vissa platser, dels att  förstå grannspråket.  I organiserade lekar och i pauser kunde man däremot märka att eleverna prövade kommunicera  med varandra med bättre resultat. Upplevelsen att det går att förstå varandra och att man blir bättre på det genom kontinuitet  är viktig för eleverna.

Självklart kan man göra detta som ett samarbete mellan klasser inom Malmö också. Eller inom den enskilda klassen – grupper kan redovisa för varandra.  Nu finns det ett inspirationsmaterial här: Skoletjenesten Öresund.

Marianne Bomgren
Skoletjenesten Öresund