Lärarbloggar om ASL i Malmö stad

SKärmbild av olika bloggar om ASL.

I Malmö är det allt fler pedagoger som använder datorn som en del i barns tidiga språk-, skriv- och läsutveckling (ASL). Några delar med sig av sitt arbete i bloggar:

grey_line_750

Skämbild av blogg om ASL.Öppet klassrum

Här skriver Kim Sjöberg som arbetar på Rörsjöskolan.

Hon vill på så sätt öppna sitt klassrum för andra. Kim bloggar om flera olika ämnen, bland annat om första året med Att Skriva sig till Läsning. I bloggen vill hon sätta ord på sina tankar och sitt arbete och bjuda in till att utvecklas tillsammans.

Längst ner på sidan finns kategorier under vilka blogginläggen är sorterade, bl.a. en kategori för ASL.

http://www.oppetklassrum.se/

 

 

 

 

grey_line_750

Skämbild av blogg om ASL.Rosenbladen – att skriva sig till läsning på Rosengårdsskolan

Rosengårdsskolan bloggar Jenny Karlsson Esbjörnsdotter, Tatjana Grujic, Nejra Kost.

Pedagogerna bloggar dels om barnens språk-, skriv- och läsutveckling med datorn som verktyg, men också om andra saker.

Deras blogg är tänkt att fungera som pedagogisk dokumentation av skolarbete och elevernas lärande. Målgrupp är både barn, föräldrar och lärare.

http://rosenbladenrosengardsskolan.blogspot.se/

grey_line_750

Skämbild av blogg om ASL.Språkåret i F-klass på Kulladalsskolan

Kulladalsskolan bloggar Carina Ljunggren och Jeanette Nilsson.

De skriver om hur de arbetar med tematisk språkutveckling i förskoleklass. De hämtar inspiration från Att Skriva sig till Läsning (ASL), genrepedagogiken samt läsförståelsestrategier

https://pedagog.malmo.se/theme_blog/sprakaret-i-f-klass/

grey_line_750

Är det fler pedagoger i Malmö som bloggar om Att Skriva sig till Läsning med datorn som skrivverktyg är ni välkomna att höra av er till undertecknad. Då kan jag lägga in er blogg i listan ovanför.

Om någon ännu inte har någon blogg men får lust att starta en blogg kan man förslagsvis göra det genom att blogga på Pedagog Malmö genom att kontakta redaktionen eller starta en blogg under Google Apps för Malmö skolor genom att använda Blogger.

 

Charlotte Christoffersen
ASL i Malmö stad
Pedagogisk Inspiration Malmö stad