Läslyftet

Omslag till läslyftets folder.

Läslyftet är en nationell fortbildningsinsats vars syfte är att öka elevernas läs- och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Arbetet med läslyftet bygger på kollegialt lärande som leds av en handledare och kan organiseras med eller utan statsbidrag.

Materialet är indelat i moduler som finns tillgängliga på Läs- och Skrivportalen. I nuläget finns moduler för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och specialskolan. Inför läsåret 16/17 kommer nya moduler att tas fram och då även för förskola oOrdmoln med olika begrepp kring Läslyftet.ch gymnasiet.

Läslyftet startade hösten 2015 och kommer att pågå t.o.m 2018. Detta läsår deltar pedagoger från ca 30 skolor i Malmö stad i fortbildningen.

Språk- läs och skrivutvecklarna på Pedagogisk Inspiration ansvarar för att stödja handledare med och utan statsbidrag i modularbetet och handledarskapet samt att följa upp och hålla samman arbetet inom Malmö stad. Detta sker genom regelbundna träffar med handledare och rektorer. Vi har också möjlighet att besöka läslyftsgrupper för att vara ett stöd i det kollegiala lärandet.

Om man som skola är intresserad av att delta i Läslyftet under nästa läsår kan vi vara behjälpliga i planering och organisation. Rektor kan söka statsbidrag för handledare genom huvudman senast den 1 december 2015

 

 

Text: Marie Brandt och Anna Jeppsson