Läslyftet: Ansökningsinfo och handledarträff

Tre personer tittar in i uppfälld laptop.

Bild: Colourbox

Läslyftet ger ökat samarbete och erfarenhetsutbyte

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på att lärare lär av och med varandra med stöd av en handledare. Fortbildningen syftar till att utveckla elevers läsande, skrivande och lärande genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Många lärare som tillsammans med sina kollegor arbetar med Läslyftet berättar om positiva effekter, inte bara för den egna undervisningen utan i form av ökade samarbetsytor lärare emellan. Ett gemensamt professionellt språk, stärkt delarkultur och förbättrade relationer är några effekter som kopplas till Läslyftet, både i lärarbloggar på nätet och ute på skolorna. Läslyftet kan med andra ord vara ett kraftfullt verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet.

Dags för skolor att ansöka

Nu är det dags för skolor att ansöka om statsbidrag för Läslyftet, se länk nedan. Ett beviljat statsbidrag möjliggör en finansiering av en handledare på 10 eller 20 %, beroende på antal deltagare på skolan. Bidraget syftar till att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna. Handledaren erbjuds handledarutbildning i samarbete med Malmö Högskola. När en skola genomför Läslyftet med statsbidrag krävs att två hela moduler genomförs under läsåret och att Skolverkets anvisningar för bidraget i övrigt följs.

Ett annat alternativ är att genomföra Läslyftet utan statsbidrag. Skolan genomför insatsen utan bidrag för handledaren, men har då en möjlighet att välja ett friare upplägg kring organiseringen av fortbildningen på skolan och arbetet med modulerna i Läs- och skrivportalen.

Det är huvudman som ansöker. Malmös skolor ansöker om deltagande i Läslyftet 2017/18 med statsbidrag via den här länken. Skicka in senast den 13 december.

För skolor med annan huvudman finns information om ansökan här.

Skolverkets allmänna information om Läslyftet finns här

Handledarträff

Den 5/12 klockan 14.30-16.30 är det dags för handledarträff på PI. Alla som handleder Läslyftet är hjärtligt välkomna! Vi träffas för att utbyta tankar och erfarenheter samt få stöd i arbetet kring modulernas innehåll och uppdraget som handledare.

Anmäl dig till träffen här!

Har ni frågor om Läslyftet i allmänhet så kontakta Cristina Nordman, tel 0729-743267. Frågor kring statsbidraget besvaras av Lars Sletterhage, tel 0705-243122.

 

Lisa Bolin