Lästema med filmad skolbiblioteksvisning

Sköna säckar att sitta i i bibliotek.

På Kungshögsskolan arbetar vi sedan 2020 med Lästema under tre veckor i början av vårterminen. Det innebär att alla på skolan arbetar extra mycket med läsning just de veckorna.

På skolan bildar IKT-pedagog Aidan O´Reilly och skolbibliotekarie Petra Hammenskog ett arbetslag. I detta blogginlägg beskriver skolbibliotekarie Petra arbetet med att ge vårdnadshavare en större förståelse av vad skolbiblioteket är på Kungshögskolan genom en filmad biblioteksvisning.

Skolbiblioteksvisning för vårdnadshavare
Vi diskuterade hur vi skulle kunna informera och berätta om våra Lästema-veckor och visa vårt skolbibliotek för elevernas vårdnadshavare. Det kändes extra viktigt då inga utomstående får komma in i skolans lokaler under Corona. Kungshögsskolan står dessutom inför en snar nybyggnation då den nuvarande skolan är för liten, så alla elever och pedagoger i åk 5 och 6 är stationerade på Oxievångsskolans högstadium. I deras Mediatek har Kungshögsskolans skolbibliotek nu en egen avdelning med medier som är anpassade för mellanstadiet.

Skapa en film tillsammans
IKT-pedagog Aidan kom med idén att skapa en film där vi visar upp skolbibliotekets rum och berättar om Lästemat. Vid planeringen av filmen är det viktigt att tänka på vad det är man vill uppnå med filmen:

  • Vad är syftet med den?
  • Vem är målgruppen?

Tillsammans planerade vi ett manus. Vår tanke var att digitalt presentera för alla vårdnadshavare hur Kungshögsskolans skolbibliotek ser ut på båda skolorna som deras barn vistas på, och om vårt arbete med Lästemat. Att filmen var kort och enkel var också viktig. Filmen är filmad med en IPad och redigerad i MovieMaker där vi även valde musiken.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Skolbiblioteksfilmen lades sedan ut på InfoMentor tillsammans med information om Lästema-veckorna. Bonus är att när filmen visats för elever i klassrummet var det intressant även för dem att få se de olika biblioteksrummen som Kungshögsskolan använder.

Nu har vi fått fler idéer på hur vi kan skapa filmer i vårt arbete!
//Petra Hammenskog, skolbibliotekarie på Kungshögsskolan