Logo-vadå-för-nånting?

Streckgubbe med tankebubblor.

Hej och välkomna till den alldeles nystartade skollogopedbloggen!

Vi som kommer att skriva här är skollogopeder inom Malmö Stad och här kommer vi att ge inblickar i hur vardagen för oss kan se ut. ”Vadå logoped?” är det säkert många som tänker! Vad är det? Och finns det såna i Malmö Stads skolor? Jajamensan!

Logopeder arbetar med att utreda, diagnostisera och behandla störningar inom tal, språk, kommunikation, och sväljning. I Sverige arbetar de flesta logopeder på sjukhus, inom habilitering eller rehabilitering. I USA arbetar däremot cirka 40% inom skola då det där är lag på att alla skolor ska ha tillgång till logoped. I Sverige är vi skollogopeder fortfarande en liten, men stadigt ökande, grupp. Logopeder är faktiskt den näst vanligaste professionen inom elevhälsan utöver de lagstadgade enligt SKL:s rapport 2015! Många skollogopeder arbetar i centrala elevhälsoteam men en hel del är, som jag, anställda direkt på enskilda skolor.

Jag som skriver det här premiärinlägget heter Ida Rosqvist och jag arbetar på Rosengårdsskolan. I Malmö Stad finns det även skollogopeder på Värner Rydénskolan, Höjaskolan, Sundsbroskolan, Stenkulaskolan, Kryddgårdsskolan och Kommunikationsskolan. Vi finns även inom Skolområde Autism, Grundsärskolans resursteam och Samordning och Stöd. Totalt är vi 16 logopeder som arbetar i/mot skola i Malmö Stad!

Som skollogoped ser mitt uppdrag annorlunda ut än för logopeder inom traditionell hälso- och sjukvård. Jag arbetar inom en pedagogisk verksamhet (i mitt fall F-6-grundskola) och mitt arbete utgår därför från skolans styrdokument. Hur det arbetet kan se ut ska ni få följa på den här bloggen!