Magdalena Stenström – vinnare av Malmö Pedagogpris – förskola

Blommor, insekter och porträtt av Magdalena Stenström
Magdalena Stenström har alltid tyckt om att undervisa och leka tillsammans med sina tre småsyskon i Polen. Hon fann stort nöje i att lära dem nya saker, planera olika aktiviteter för dem och leka tillsammans. Kanske började resan mot Malmö Pedagogpris redan där och då!

Efter gymnasiet läste Magdalena till förskollärare och lågstadielärare på A.Mickiewicz-universitetet i Poznan. Men livet vände blad när hon bläddrade i en polsk dagstidning och läste om en resande folkhögskola i Danmark. Hon packade sin ryggsäck och började en spännande tid med “learning by doing” i Europa. Studierna kretsade kring utomhuspedagogik, ateljerista och perspektiv på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i förskolan. Samtidigt växte hennes starka intresse för Reggio Emilia.

Vurmen för hållbar utveckling och utomhuspedagogik var ett faktum och ledde slutligen till drömjobbet i Bokträdgården i Torup där Magdalena jobbar idag för det pedagogiska utvecklingsteamet område B.

–  Bokträdgården är en unik och innovativ utemiljö, anpassad för att locka barn att skapa en relation med naturen. Det är fantastiskt att stadsbarn kan besöka oss, berättar Magdalena.

Magdalena finner stor meningsfullhet i att inspirera och sprida kunskap om lärande för hållbar utveckling ute i naturen. Hon tycker att det är givande att som lärare kunna påverka andras förhållningssätt, tankar och väcka lust och nyfikenhet att vidare utforska naturens fenomen. Varje dag skapar de tillsammans berättelsen om Bokträdgården med nyfikenhet, lekfullhet, solidaritet och drivkraften att utforska mysteriet med livet på jorden.

– Vi reflekterar över att allt har sin givna plats i systemet, vare sig det handlar om en spindel, en gråsugga, en kirskål, en björk eller människa. Allt hör ihop, säger Magdalena.

Den största utmaningen Magdalena finner i sitt yrke är transformationen av den tekniska  utvecklingen som pågår i en rasande fart. Hon berättar att barn som nu börjar lågstadiet i framtiden kommer att jobba med yrken som inte ens finns idag.

– Det är en stor utmaning att utbilda framtidens medborgare med nya färdigheter när vi saknar personal med pedagogisk utbildning. Vi behöver höja förskolläraryrkets status och se till att fler vill bli och förbli förskollärare. En annan stor utmaning är klimatförändringar och att vi vuxna överför vår klimatångest på barnen. Vi behöver skapa framtidstro tillsammans med barnen, säger Magdalena.

I framtiden ligger också förvaltandet av prispengen från Malmö Pedagogpris. För prispengarna planerar Magdalena att delta i OMEPs världskonferens i Grekland -World Organisation for Early Childhood Education.

Vi är tacksamma för att Magdalena delar med sig av sitt pedagogiska kunnande! Här hittar du Magdalenas material på Malmö delar: