Martin Schibbye tar journalistiken och världen in i våra klassrum

Jag vill berätta om ett otroligt spännande projekt som fyra av våra nior på Slottsstadens skola är med i- Med journalistiken och världen in i klassrummet.

Projektet startades med ett besök av journalisten Martin Schibbye och mediestrategen Brit Stakston den 20 september. De träffade eleverna i aulan och Brit pratade om hur digitalisering har förändrat våra liv och hur det kommer fortsätta att förändra våra liv. Hon berättade om jobbtitlar som försvunnit och om jobbtitlar som tillkommit. Brit tog också upp vilken makt medier kan ha och nämnde då bland annat ”Ice Bucket Challenge” som uppmärksammade sjukdomen ALS och en stor summa pengar skänktes till ALS-forskningen tack vare denna utmaning. Martin berättade om hur en journalist arbetar och om sina 438 dagar som fånge i Etiopien efter att på en reportageresa blivit gripen tillsammans med fotografen Johan Persson. En av frågorna som eleverna ställde var: Varför riskerar vissa journalister sina liv eller riskerar att bli gripna och sitta i fängelse? Dessa två föreläsningar kan du ta del av här.

Martin Schibbye och Brit Stakston föreläser.
Martin Schibbye och Brit Stakston träffar eleverna som deltar i projektet.

 

Martin avslutade föreläsningen med att berätta att han snart skulle stå med stövlarna i ett afrikanskt land för att där göra ett reportage. Det bästa av allt, vi skulle få följa med på denna resa. Gissa om vi blev glada! Det blev ingen flygresa för oss till Eritrea, det hade blivit både för dyrt och komplicerat att flyga med fyra klasser. Däremot fick vi följa Martin Schibbye ute på fält via en stängd Facebook-grupp.

Martin åkte till Eritrea för någon vecka sedan och har nyligen återvänt till Sverige. Vi har följt honom före, under och efter resan. Vi har fått vara med från det att han sökte visum, gjorde research, gick till tandläkaren till det att han packade sin väska och till slut landade i Eritrea. Väl i Eritrea har han rapporterat vilka han träffat, vad de pratat om, vilka platser han besökt och vilka svårigheter och problem han stött på. Martin har också sökt hjälp av eleverna genom att i sina inlägg skriva frågor till dem. Vi har kunnat skriva direkt till Martin på vår Facebook-sida och haft möjlighet att påverka vad han ska titta närmare på, samt vilka frågor han ska ställa till sina intervjupersoner. Martin Schibbye och Brit Stakston kommer tillbaka till oss när reportaget är färdigt.

Omslag till 438 dagar.
Martin Scibbyes och Johan Perssons bok om tiden som fångar i Etiopien.

MIK

Parallellt med att vi följt och följer Martins reportageresa arbetar vi med MIK (medie- och informationskunnighet) som är en viktig del i detta projekt. Det är totalt 10 MIK-delar, men det är framför allt de fem första delarna som vi valt att fokusera på. Dessa är 1) medievanor, 2) näthat, 3) källkritik, 4) digital opinionsbildning och påverkan samt 5) fejknyheter och filterbubblor.

Vi tog beslut om att projektet ska vara en del av so- undervisningen i de klasser som deltar i projektet. Detta eftersom projektets innehåll passar väl in i dessa ämnen- i historia läser eleverna efterkrigshistoria och moderna konflikter, i samhällskunskap läser de internationell politik och i geografi läser de om rika och fattiga länder. Jag, skolbibliotekarie, och de lärare som är delaktiga i projektet har träffats vid flera tillfällen och pratat om och planerat hur MIK-arbetet ska läggas upp. Som bibliotekarie undervisar jag ofta i informationssökning och källkritik samt har ”schysst på nätet”-samtal, så vi bestämde att jag skulle hålla i del 2 och 3 som handlar om näthat och källkritik. Detta arbete kommer jag att skriva om längre fram i ett annat blogginlägg. På https://www.blankspot.se/journalistiken-in-i-klassrummet/ finns det övningar, filmer, föreläsningar och annat bra material som kan användas när man arbetar med de olika MIK-delarna. Detta är tillgängligt för alla och inte bara för de som är med i projektet, så gå in och kika.

Projektets syfte och mål

Projektets syfte och mål är att öka kunskapen om demokratiutvecklingen i världen och journalistikens roll i dessa processer, samt att stärka eleverna som mediekonsumenter. Det är intressant och spännande att få följa en journalists arbetsprocess på så nära håll. Min förhoppning är att eleverna lär sig att skilja på en journalistisk text från en text som inte bygger på journalistik. Jag vill också att eleverna förstår journalistikens roll för demokratin och att de lär sig att alltid ha ett källkritiskt förhållningssätt till det de läser, ser och hör.

Text: Nevin Semovski