Metaforer svårt för elever

Omslag till folder för språkdag.

Ordinlärning, ämnesneutrala ord och metaforer. Det var Monica Axelssons fokus när hon föreläste om språk och  ämnesundervisning på Språkdagen på Kockum Fritid i torsdags.

Ett gott ordförråd är det allra viktigaste för att eleverna ska klara ämnena och varje ämne har dessutom sitt ämnesspråk som eleverna behöver träna på. Dessutom behöver eleverna strategier för att förstå det som texterna tar upp.

Att metaforer är effektiva som språklig stöttning vet de flesta, men hur ofta tydliggör vi dem för våra elever? Hur många vet t ex vad ”medaljens baksida” betyder eller att ”slå vakt om demokratin” och att ”kläcka idéer”.   Svårt kan det också vara att lära sig vad samma ord  kan betyda i skilda ämneskontexter. Här kommer några exempel från föreläsningen: tungt missbruk, tunga kommentarer, mörkret ligger tungt, tung trafik, tungt allvar, hans ord väger tungt.

Ämnesneutrala är allmänna ord som ofta förekommer i läroböcker och som ofta vållar andraspråksinlärare problem, till exempel företräde, uppgång, process, allmänhet, enskilt. Vi kanske förklarar orden, men det är också viktigt att eleverna får träna på att använda orden.

De lärare som lägger ner tid på att arbeta med språket blir belönade. Ämneskunskaperna blir bättre hos eleverna, framhöll Monica Axelsson.

Eva Bringéus